"Φωτογραφικό Ταξίδι"

Ελληνική Λέσχη Φωτογραφίας

Σας έχει τύχει να βρεθείτε κάπου και να σας πούν οτι απαγορεύεται η φωτογράφηση ; Μήπως να αναρτήσουμε ολα τα μέρη που απαγορεύεται έτσι ώστε να μην έχουμε περίεργες εκπλήξεις;;

Απ' ότι ξέρω απαγορεύτηκε η φωτογράφηση στο νέο μουσείο της Ακρόπολης ....(για να πουλάνε τα βιβλιαράκια με τις φωτογραφίες) .....
Προσωπικά εκτός απο το themall στην Αθήνα που μου απαγορεύσανε να φωτογραφίσω όπως και στο Μέγαρο μουσικής δεν μου έχει τύχει αλλού..

Προβολές: 3604

Απάντηση σε αυτό

Απαντήσεις σε αυτή τη συζήτηση

The Golden Hall επίσης.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ

1 - Ο φωτογράφος οφείλει να πληροί τα υψηλότερα επίπεδα επαγγελματισμού και ηθικής.
Κατά την άσκηση του επαγγέλματος του πρέπει να τον εμπνέουν ο σεβασμός των εθνικών και λαϊκών αξιών, καθώς και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του λαού.


2 - Οι θρησκευτικές δοξασίες, οι θεσμοί, τα ήθη και τα έθιμα των εθνών, οι λαοί και οι φυλές, καθώς επίσης και η εν γένει καταγωγή, το φύλο, οι πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις και η ιδιωτική και η οικογενειακή ζωή των πολιτών είναι έννοιες σεβαστές, απαραβίαστες και δεν συνιστούν τη βάση οποιασδήποτε διάκρισης εκ μέρους του φωτογράφου. Ως ιδιωτικός χώρος θεωρείται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός τόπος όπου υπάρχει μια εύλογη προσδοκία ιδιωτικής ζωής.
3 - Οι φωτογράφοι δεν πρέπει να φωτογραφίζουν ή να προσπαθούν να φωτογραφίσουν: α) μέσω εκφοβισμών, παρενοχλήσεων ή επίμονης καταδίωξης και 6) σε ιδιωτικούς χώρους, χωρίς την έγκριση των φωτογραφιζομένων.
4 - Σε περιπτώσεις ανθρωπίνου πόνου και θλίψης οι επαφές για φωτογράφηση πρέπει να πραγματοποιούνται με συμπάθεια και διακριτικότητα.
Η δημοοίευοη φωτογραφιών σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αποτελεί αντικείμενο επίσης συμπάθειας και διακριτικότητας, χωρίς αυτό να συνιστά περιορισμό του δικαιώματος δημοσιοποίησης των δικαστικών διαδικασιών, για τις οποίες όμως πρέπει να τηρείται ο σχετικός νόμος.
Οι φωτογράφοι δεν πρέπει να λησμονούν ότι κανείς δεν θεωρείται ένοχος χωρίς έκδοση τελεσίδικης απόφασης από τα δικαστήρια.
5 - Οι φωτογράφοι πρέπει γενικά να αποφεύγουν να φωτογραφίζουν ή να προσπαθούν να φωτογραφίσουν μέσω υπεκφυγών, προφάσεων και κακόπιστων στρατηγημάτων, εκτός από τις περιπτώσεις δημοσίου συμφέροντος. Το δημόσιο συμφέρον περιλαμβάνει την έρευνα ή αποκάλυψη εγκλήματος ή σοβαρού αδικήματος, την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, την προστασία του κοινού από πιθανή παραπλάνηση του με δήλωση ή ενέργεια ιδιώτη ή οργανισμού. Σε περίπτωση δημοσίευσης τέτοιων φωτογραφιών είναι απαραίτητη η δημοσίευση της πλήρους αιτιολόγησης, η οποία θα αναφέρεται στον τρόπο που εξυπηρετήθηκε το δημόσιο συμφέρον.
6 - Στις περιπτώσεις φωτογραφήσεων σε σχολικό περιβάλλον απαγορεύεται η φωτογράφηση των μαθητών χωρίς την άδεια των σχολικών αρχών.
Σε κάθε περίπτωση οι φωτογράφοι οφείλουν να αποφεύγουν την απασχόληση των μαθητών κατά την διάρκεια του ωραρίου εκπαίδευσης τους.
Οι φωτογράφοι δεν πρέπει να δίνουν - ως κίνητρο για τις φωτογραφήσεις που επιδιώκουν - αμοιβή ούτε σε ανήλικους, προκειμένου να παρουσιάσουν έργο σχετικό με την οικονομική τους κατάσταση, ούτε στους γονείς ή στους κηδεμόνες αυτών για τον ίδιο σκοπό, εκτός εάν προφανώς πρόκειται για το συμφέρον των φωτογραφιζομένων παιδιών.
Σε περίπτωση δημοσίευσης φωτογραφιών σχετικών με την προσωπική ζωή ενός παιδιού, η δημοσίευση πρέπει να
δικαιολογείται για λόγους άλλους εκτός της καλής ή κακής φήμης ή της θέσης των γονέων ή κηδεμόνων του παιδιού.
7 - Οι φωτογράφοι δεν πρέπει να φωτογραφίζουν θύματα σεξουαλικών επιθέσεων ή να δημοσιοποιούν τέτοιες φωτογραφίες με σκοπό την αποκάλυψη της ταυτότητας των θυμάτων εκτός εάν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση οπότε είναι ελεύθεροι να ενεργήσουν κατά αυτόν τον τρόπο από τον νόμο. Σε κάθε περίπτωση σχετική με κατηγορίες σεξουαλικού περιεχομένου, όπου αναμειγνύονται ανήλικοι κάτω των 16 ετών, είτε ως θύματα είτε ως μάρτυρες, οι φωτογράφοι οφείλουν να απέχουν από τη φωτογράφηση αυτών πριν απ όλα για λόγους ηθικής τάξης.
8 - Οι φωτογράφοι που εισέρχονται σε νοσοκομεία ή σε συναφή ιδρύματα για φωτογράφηση θα πρέπει προηγουμένως να επιδεικνύουν την επαγγελματική τους ταυτότητα και να λαμβάνουν άδεια από τις υπεύθυνες αρχές.
9 - Σε κάθε περίπτωση φωτογράφησης εκδηλώσεως δημοσίου ενδιαφέροντος οι φωτογράφοι πρέπει προηγουμένως να ζητούν την άδεια φωτογράφησης από τους αρμοδίους κατόπιν επιδείξεως της επαγγελματικής τους ταυτότητας. Η χρήση αυτής της ταυτότητας πρέπει να είναι αυστηρά προσωπική από το φωτογράφο κάτοχο της.
10 - Οι φωτογράφοι οφείλουν να σέβονται τους ιερούς θρησκευτικούς χώρους και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, να μη χρησιμοποιούν τα αρχαία μνημεία χωρίς την προηγούμενη έγκριση ίων αρμοδίων αρχών, όταν πρόκειται για τη διαφήμιση προϊόντων και γενικά να μην παραβιάζουν τα σήματα απαγόρευσης φωτογράφησης.
11 - Στις περιπτώσεις φωτογραφήσεων ιερών μυστηρίων, οι φωτογράφοι θα πρέπει να συμμορφώνονται γενικά με τους κανόνες της Ιεράς Εκκλησίας.
Κατά την είσοδο τους σε Ιερούς Ναούς για φωτογράφηση Ιερών Μυστηρίων πρέπει να φέρουν την επαγγελματική του ταυτότητα εμφανώς και να την επιδεικνύουν στον προϊστάμενο ιερέα για την επαλήθευση των προσωπικών τους στοιχείων.
Οι φωτογράφοι δεν πρέπει να κάνουν κατάχρηση φωτογραφικών λήψεων κατά την τέλεση του ιερού μυστηρίου.
Η χρήση των προβολέων και του λοιπού φωτογραφικού εξοπλισμού κατά την τέλεση του ιερού μυστηρίου πρέπει να είναι διακριτική και να μη δημιουργεί εμπόδια στην τέλεση του μυστηρίου. Η εν γένει συμπεριφορά των φωτογράφων έναντι του κλήρου και των παρισταμένων προσώπων κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους πρέπει να είναι χρηστή και η ένδυση τους ενδεδειγμένη για την περίσταση, στο πλαίσιο του σεβασμού προς
το χώρο και προς τα τιμώμενα πρόσωπα.
12 - Οι φωτογράφοι κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους θα πρέπει να υποδεικνύουν συναδελφική αλληλεγγύη και να τηρούν τους κανόνες που τίθενται από την Πολιτεία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ανταγωνισμού και φορολογίας. Οι φωτογράφοι είναι πνευματικοί δημιουργοί σύμφωνα με τον νόμο και έχουν περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των φωτογραφικών τους έργων τα οποία πρέπει να προστατεύουν.

Η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας είναι υποχρεωτική απ όλους όσους φέρουν την επαγγελματική φωτογραφική ταυτότητα της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ.
Η μη τήρηση του κώδικα επιφέρει διοικητικές ή και νομικές κυρώσεις.
εμπορικά λιμάνια, και σταθμοί τραίνων και μετρό. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ

oh! αυτο το άτιμο το google earth που τα δείχνει ολα απο ψηλά εξαιρείται ε, και υστερα ειμαι εγω ο ρουφιάνος ο φωτογράφος ο κατάσκοπος. Βρε ... φωτογραφίστε ελεύθερα, καντε ενα περίπολο του "θύματος" θέματος, κόψτε γωνίες, περιμένετε τη κατάλληλη στιγμή και δράστε ανάλογα. Γρήγορα και διακριτικά. Λογικό ειναι αν κόβετε βόλτες στο μετρό με καμια mark 1D και κανενα 300αρη L φακό φωτογραφίζοντας ανυποψίαστες γριούλες να σας περάσουν για τρομοκράτη έτοιμο να ρίξει ρουκέτα.

Αν σας πιάσουν: πως τα πατε με το κινέζικο;;; θαυμάζα το σταθμο!!!... κτλπ κτλπ κτλπ, τις σβήνω ΤΩΡΑ (σβήστε και κανα 2, απο τις 10-20 που θα έχετε τραβήξει κατα ριπας, γινεστε πιο πειστικοι)

αλήθεια, δεν είδα πουθενά να γράφεται οτι απαγορέυεται η φωτογράφηση και υπέθεσα.. μπλα μπλα μπλα! και εκει μαλακώνουν ολα στο 99% των περιπτώσεων!

don't worry δεν εκτίθεται κανείς!

οσο αφορά τους περαστικούς; καλό ειναι να τους σεβόμαστε παντως!
εεε ρε ξύλο που θα φαω αν με πιάσουν :)))
τωρα που το θυμήθηκα, σε σπήλαια απαγορεύεται. δεν έχω καταλάβει ποτε το γιατί. Στο Διρό ξέρω αρκετούς που τους το απαγόρευσαν, σε εμένα προσωπικά δεν είπε κανεις τίποτα. Αν ξαναπάω ισως πεί, θα είμαι διακριτικός βέβαια αλλά αν μου το απαγορεύσουν θα τους αγνοήσω και εκεί θα ειμαι και προκλητικός γιατι δεν δέχομαι να αγοράσω 3 ευρώ τα καρτ ποστάλ που πουλάνε στην είσοδο και στη πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν βλέπονται!
Νομίζω πως μέσα σε σπήλαια απαγορεύεται μόνο το φλας, όπως και στα μουσεία. Όσες φορές εξύγησα στους φύλακες ότι δεν θα χρησιμοποιήσω φλας, δεν είχα πρόβλημα (ακόμα και μέσα στο Βατικανό). Μόνο στο σπήλαιο του Μααρά στον Αγγίτη δεν μ' αφήσανε, αλλά εγώ - φυσικά - έβγαλα.
χαχαχα συμφωνώ μαζί σου Στέλιο. Κι εγώ τα ίδια κάνω..το ίδιο ποιηματάκι τους λέω!

Stelios Kritikakis είπε:
εμπορικά λιμάνια, και σταθμοί τραίνων και μετρό. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ

oh! αυτο το άτιμο το google earth που τα δείχνει ολα απο ψηλά εξαιρείται ε, και υστερα ειμαι εγω ο ρουφιάνος ο φωτογράφος ο κατάσκοπος. Βρε ... φωτογραφίστε ελεύθερα, καντε ενα περίπολο του "θύματος" θέματος, κόψτε γωνίες, περιμένετε τη κατάλληλη στιγμή και δράστε ανάλογα. Γρήγορα και διακριτικά. Λογικό ειναι αν κόβετε βόλτες στο μετρό με καμια mark 1D και κανενα 300αρη L φακό φωτογραφίζοντας ανυποψίαστες γριούλες να σας περάσουν για τρομοκράτη έτοιμο να ρίξει ρουκέτα.

Αν σας πιάσουν: πως τα πατε με το κινέζικο;;; θαυμάζα το σταθμο!!!... κτλπ κτλπ κτλπ, τις σβήνω ΤΩΡΑ (σβήστε και κανα 2, απο τις 10-20 που θα έχετε τραβήξει κατα ριπας, γινεστε πιο πειστικοι)

αλήθεια, δεν είδα πουθενά να γράφεται οτι απαγορέυεται η φωτογράφηση και υπέθεσα.. μπλα μπλα μπλα! και εκει μαλακώνουν ολα στο 99% των περιπτώσεων!

don't worry δεν εκτίθεται κανείς!

οσο αφορά τους περαστικούς; καλό ειναι να τους σεβόμαστε παντως!
όλα καλά γιώργο με αυτά που γραφεις και σαν άνθρωποι πρέπει να τα σεβόμαστε...όμως εγώ θα συμφωνήσω με το ότι έγραψε ο στέλιος τραβάμε φωτογραφίες με σεβασμό και διακριτικότητα
Υπάρχουν και μερικά tips που στην ουσία επιτρέπουν τη φωτογράφηση. Π.Χ. ο κουμπάρος μου ο Στέλιος ανέφερε ότι "εμπορικά λιμάνια, και σταθμοί τραίνων και μετρό. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ".
Λοιπόν γενικά ισχύει ο κανόνας "Από ποιον μπορώ να πάρω άδεια, αφου απαγορεύεται; Είμαι ιδιώτης και οι φωτογραφίες δε θα δημοσιευτούν πουθενά."
- Η εμπειρία μου στο Μετρό δείχνει ότι ο καθένας βγάζει ότι φωτογραφία θέλει όπως θέλει, όποτε θέλει και για όσο χρόνο του πάρει, χωρίς να ενοχληθεί από κανένα. Σήματα απαγόρευσης φωτογραφίας δεν υπάρχουν πουθενά!
- Η εμπειρία μου στον Ηλεκτρικό διαφέρει. Πρέπει να πάρεις άδεια από το σταθμάρχη και αν αυτός αρνηθεί να ρωτήσεις και να σε στείλουν στην Αθηνάς νομίζω για να πάρεις έγγραφη άδεια για να φωτογραφίσεις όπου γουστάρεις. Εμένα με βόλεψε ο Σταθμάρχης, πάντως.
- Στο Μουσείο του ΟΣΕ (Σιώκου) απαγορέυονται οι φωτογραφίες. Επιτρέπονται μόνο με έγγραφη άδεια από την εξυπηρέτηση πελατών στην Καρόλου (κοντά ή απέναντι από τον ΟΤΕ). Εδώ να αναφέρω ότι αντίθετα, στο πάρκο του ΟΣΕ στην Καλαμάτα όλα είναι ελεύθερα (ίσως υπερβολικά ελεύθερα) και σε αριθμούς που το φτωχό μουσείο στη Σιώκου δε φτάνει. Η δε ενημέρωση από το προσωπικό στη Σιώκου, είναι μεν άρτια, αλλά υστερεί σε σχέση με τα άλλα μέρη που υπάρχουν εκθέματα. Γνωρίζουν μόνο τα δικά τους δηλαδή.
- Λιμάνι Πειραιά: Δεν δέχτηκα καμία ενόχληση από κανένα και έμεινα 3 περίπου ώρες. Φωτογραφίες θα δημοσιεύσω σιγά σιγά.
- Μαρίνα Φαλήρου: Απαγορεύεται η φωτογράφιση των γιώτ και των βαρκών που είναι δεμένες στη μαρίνα, η περιοχή φυλάσσεται.
- Μαρίνα Καλαμάτας: Δεν δέχτηκα ποτέ και για κανένα λόγο ενόχληση κατά τη φωτογράφιση νυχτερινών ή ημερησίων φωτογραφιών. Εδώ ίσως ο κουμπάρος έχει να προσθέσει κάτι απο την εμπειρία του στην περιοχή που βρίσκεται το ναυπηγείο.
- Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΛΑΣ! Δεν επιτρέπονται τσάντες και σακίδια. Εξαιρέσεις για αδημοσίευτα έργα. Ιδανικές ρυθμίσεις (CANON 18-55 ή UWA, shutter speed @ 1/50, Apperture 3.5, focal length 18mm, ISO =Auto ή 400-800).
- Ακρόπολη, Θησείο, Ηρώδειο (εξωτερικά), Στοά Αττάλου, Φιλοπάππου: Επιτρέπεται η φωτογράφιση.

Τέλος ένα link για να προγραμματίσετε καλύτερα τις επισκέψεις σας σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
http://odysseus.culture.gr
Πολύτιμες οι πληροφορίες σου ,Νίκο!

Νίκος Παυλάκης aka Nick Maverick είπε:
Υπάρχουν και μερικά tips που στην ουσία επιτρέπουν τη φωτογράφηση. Π.Χ. ο κουμπάρος μου ο Στέλιος ανέφερε ότι "εμπορικά λιμάνια, και σταθμοί τραίνων και μετρό. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ".
Λοιπόν γενικά ισχύει ο κανόνας "Από ποιον μπορώ να πάρω άδεια, αφου απαγορεύεται; Είμαι ιδιώτης και οι φωτογραφίες δε θα δημοσιευτούν πουθενά."
- Η εμπειρία μου στο Μετρό δείχνει ότι ο καθένας βγάζει ότι φωτογραφία θέλει όπως θέλει, όποτε θέλει και για όσο χρόνο του πάρει, χωρίς να ενοχληθεί από κανένα. Σήματα απαγόρευσης φωτογραφίας δεν υπάρχουν πουθενά!
- Η εμπειρία μου στον Ηλεκτρικό διαφέρει. Πρέπει να πάρεις άδεια από το σταθμάρχη και αν αυτός αρνηθεί να ρωτήσεις και να σε στείλουν στην Αθηνάς νομίζω για να πάρεις έγγραφη άδεια για να φωτογραφίσεις όπου γουστάρεις. Εμένα με βόλεψε ο Σταθμάρχης, πάντως.
- Στο Μουσείο του ΟΣΕ (Σιώκου) απαγορέυονται οι φωτογραφίες. Επιτρέπονται μόνο με έγγραφη άδεια από την εξυπηρέτηση πελατών στην Καρόλου (κοντά ή απέναντι από τον ΟΤΕ). Εδώ να αναφέρω ότι αντίθετα, στο πάρκο του ΟΣΕ στην Καλαμάτα όλα είναι ελεύθερα (ίσως υπερβολικά ελεύθερα) και σε αριθμούς που το φτωχό μουσείο στη Σιώκου δε φτάνει. Η δε ενημέρωση από το προσωπικό στη Σιώκου, είναι μεν άρτια, αλλά υστερεί σε σχέση με τα άλλα μέρη που υπάρχουν εκθέματα. Γνωρίζουν μόνο τα δικά τους δηλαδή.
- Λιμάνι Πειραιά: Δεν δέχτηκα καμία ενόχληση από κανένα και έμεινα 3 περίπου ώρες. Φωτογραφίες θα δημοσιεύσω σιγά σιγά.
- Μαρίνα Φαλήρου: Απαγορεύεται η φωτογράφιση των γιώτ και των βαρκών που είναι δεμένες στη μαρίνα, η περιοχή φυλάσσεται.
- Μαρίνα Καλαμάτας: Δεν δέχτηκα ποτέ και για κανένα λόγο ενόχληση κατά τη φωτογράφιση νυχτερινών ή ημερησίων φωτογραφιών. Εδώ ίσως ο κουμπάρος έχει να προσθέσει κάτι απο την εμπειρία του στην περιοχή που βρίσκεται το ναυπηγείο.
- Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΛΑΣ! Δεν επιτρέπονται τσάντες και σακίδια. Εξαιρέσεις για αδημοσίευτα έργα. Ιδανικές ρυθμίσεις (CANON 18-55 ή UWA, shutter speed @ 1/50, Apperture 3.5, focal length 18mm, ISO =Auto ή 400-800).
- Ακρόπολη, Θησείο, Ηρώδειο (εξωτερικά), Στοά Αττάλου, Φιλοπάππου: Επιτρέπεται η φωτογράφιση.

Τέλος ένα link για να προγραμματίσετε καλύτερα τις επισκέψεις σας σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
http://odysseus.culture.gr
ωραίος ο Νικόλας,

Να προσθέσω οτι στο Μυστρά για χρήση flash και είσοδο σε "απαγορευμένες" περιοχές θα πρέπει να πάρει κάποιος άδεια απο το Τμήμα Αρχαιοτήτων Σπάρτης ωστε να κάνει αποκλειστική φωτογράφηση χωρίς κόσμο αν το επιθυμεί, για έκδοση λευκώματος η whatever!.

Η Μαρίνα Καλαμάτας αν και ιδιωτικός χώρος, δεν γράφει πουθενά οτι απαγορεύεται η φωτογράφηση.
Τωρα αν το δούμε σαν φωτογράφηση σκαφών μπαίνουμε σε ιδιοκτησίες οπου εκεί τα πράγματα αλλάζουν, και είναι καθαρά θέμα του ιδιοκτήτη αν σε αφήσει η αν σε κυνηγήσει. Προσωπικά αποφεύγω να φωτογραφίζω τα ονόματα των σκαφών οπως και τις πινακίδες αυτοκινήτων.

Προσωπικά μου έχει τύχει να έρθει άνθρωπος επι τουτου και να μου πεί απαγορεύται, αλλα στη προκειμένη περίπτωση εβγαζα αναμνηστικές με 2 φίλαρακια και ετσι το άφησε και ειπε οκ.

Γενικά θέλει διακριτικότητα για να μη φτάσεις στο σημείο να δώσεις εξηγήσεις στο στενό αλλα οχι πάντα κακό μυαλό του αλλου, γιατι όντως θα μπορούσα να ειμαι κατάσκοπος και να φωτογραφίζω το μετρο η δε ξερω τί, αρα με αυτή τη λογική you take your chances, and your best shot.

Σε μουσεία απαγορεύεται το flash και δυστυχώς το εξωτερικό flash των DSLR δεν ειναι και διακριτικό.

Συμβουλή: αφού συμφωνήσω με το κουμπάρο για τον ανοιχτό διαφραγμα (3.5 η και 2.8 αν υπάρχει) τον αργό χρόνο και το iso μέχρι 800, να προσθέσω οτι το RAW είναι μονόδρομος, και αφήστε τις σκηνές που πραγματικά χρειάζονται flash τελευταίες και όχι παραπάνω απο 2 πριν φύγετε και πάντα οταν ο υπάλληλος είναι εκτός, (δείτε λίγο Bourne identity, χαχα)

Αν και πλέον τα περισσότερα εκθέματα φωτίζονται όμορφα και το flash περισσότερο κακό κάνει παρα καλό γιαυτο και καλο ειναι να ειναι μειωμένο για fill in να μαλακώνει το σκοτάδι, και σε συνάρτηση με RAW να έρθουν οι τόνοι.
Ξέρει κανείς εαν στο ΟΑΚΑ επιτρέπεται η φωτογράφηση εγκαταστάσεων (εξωτερικά) ; εαν χρειάζεται ειδική άδεια ή επιτρέπεται ορισμένες ώρες; είναι ανοικτά πάντα;

Απάντηση σε συζήτηση

RSS

Χορηγοί

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΣΕ
ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ. 2321085880
PhotoSTAR.gr


ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ

Γυναικεία - Ανδρικά Υποδήματα

tsoumpas.gr

Γενέθλια

Δεν υπάρχουν γενέθλια σήμερα

© 2024   Created by G.D.Christoloukas.   Με την υποστήριξη του

Διακριτικά  |  Αναφορά προβλήματος  |  Όροι χρήσης