"Φωτογραφικό Ταξίδι"

Ελληνική Λέσχη Φωτογραφίας

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Στην Ελλάδα η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίζεται σε Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται στα Πανεπιστήμια, και σε Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι).  και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). Η επαγγελματική και η ειδική εκπαίδευση παρέχονται επίσης και στις σχολές της Ανώτερης Βαθμίδας Εκπαίδευσης.
Η εισαγωγή στις παρακάτω σχολές γίνεται με το σύστημα των πανελλήνιων εξετάσεων

 

Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών - ΤΕΙ Αθήνας
Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών έχει σαν αποστολή την θεωρητική, εικαστική και τεχνολογική εκπαίδευση των φοιτητών στους τομείς της φωτογραφίας και του βίντεο, με στόχο την μελέτη και έρευνα του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού και την δημιουργική ανάπτυξη των γνώσεων στα πεδία των εφαρμογών και των τεχνών.

Προοπτικές Απασχόλησης
Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των τετραετών σπουδών τους εκπαιδεύονται διεξοδικά στα θεωρητικά, εικαστικά και τεχνικά ιδιώματα της φωτογραφικής εικόνας και του βίντεο. Εφοδιαζόμενοι με τις απαραίτητες γνώσεις αρθρώνουν δημιουργικά τις προσωπικές τους μεθοδολογίες και καινοτόμες σκέψεις, σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων πεδίων εφαρμογής στους τομείς της τέχνης, της φωτοδημοσιογραφίας, της διαφήμισης και του βίντεο.

H ταχύτατη, δυναμική και πολυσχιδής ανάπτυξη των ψηφιακών οπτικών μέσων προσφέρει την εγγύηση ενός βέβαιου και δημιουργικού μέλλοντος σε σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών μπορούν να απασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ερευνητές και μελετητές, καλλιτέχνες, ή στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να υπηρετήσουν ως εκπαιδευτικοί ή να επιμεληθούν εκθέσεις, εκδόσεις και εκδηλώσεις πολιτιστικών και καλλιτεχνικών φορέων.

Απόφοιτοι του Τμήματος εργάζονται με επιτυχία και διακρίσεις σε όλους τους παραπάνω τομείς ενώ ένας ικανός αριθμός ακολουθεί μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνας, 122 10, Αιγάλεω
Επικοινωνία:Τ: 2105385411 (Εργάσιμες ημέρες, 8:00-14:00), F: 2105385410, E: photography@teiath.gr
Ιστοσελίδα: http://photography.teiath.gr/


Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από το Σεπτέμβριο του 2000. Η αποστολή του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης είναι να καλλιεργεί και να προάγει τις εικαστικές τέχνες, με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια επιστημονική, καλλιτεχνική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να εκπαιδεύει τους φοιτητές στην Ιστορία και τη Θεωρία της Τέχνης και να προάγει την αισθητική αγωγή και την ανάπτυξη της κριτικής και έρευνας, μέσα από τις εργαστηριακές και θεωρητικές σπουδές των εικαστικών τεχνών. Η ανάπτυξη του Τμήματος σχετίζεται με  παραμέτρους που αφορούν στον αρχικό σχεδιασμό της ίδρυσης του Τμήματος, τους στόχους του, τις  ουσιαστικές ανάγκες εκπαίδευσης των φοιτητών και τις αλλαγές που προέκυψαν από τις διαμορφούμενες ανάγκες εκπαίδευσης, την αγορά εργασίας και τις επαγγελματικές δυνατότητες του πτυχίου που παρέχει, αλλά και με τα χαρακτηριστικά των επιστημονικών πεδίων και το πλαίσιο έρευνας που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η αρχική οργάνωση του Τμήματος στόχευσε προς την κατεύθυνση της καλλιτεχνικής και θεωρητικής παιδείας και της εικαστικής εκπαίδευσης. Η πρόσβαση στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης γίνεται μέσω των γενικών εξετάσεων και απαιτείται ως ειδικό μάθημα το «Ελεύθερο Σχέδιο».

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: οχτώ (8) εξάμηνα.

Δομή του Τμήματος

Λειτουργούν δύο (2) κατευθύνσεις:

•Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης.
•Εικαστικών Τεχνών.

Εργαστήρια

•Ζωγραφικής.
•Γλυπτικής.
•Χαρακτικής.
•Φωτογραφίας.
•Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας - Πολυμέσων.
•Γραφιστικής - Κινούμενης Εικόνας
•Κινούμενου Σχεδίου.

Παρουσίαση - Περιγραφή Γνωστικών Αντικειμένων

Τα γνωστικά αντικείμενα στο Τμήμα είναι:

•Θεωρητικές και πρακτικές σπουδές των πλαστικών τεχνών.
•Εφαρμοσμένες τέχνες (φωτογραφική και αριθμητική εικόνα, σχέδιο, σκίτσο, κόμικ, τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα κλπ.).
•Ιστορία της Τέχνης / Επιστήμες των Τεχνών.
•Πολιτιστικοί Θεσμοί, Διοίκηση / Διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επαγγελματικές προοπτικές - Νέες ειδικότητες

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης μπορούν να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ενδεικτικά μπορούν να απασχοληθούν:

•Ως στελέχη διοίκησης, διαχείρισης μουσείων και προβολής πολιτιστικών θεσμών.
•Ως σύμβουλοι σε γκαλερί έργων τέχνης
•Ως Ιστορικοί Τέχνης και
•σε συναφείς θέσεις

Πόλη: Ιωάννινα
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Μεταβατικό Κτίριο (1ος όροφος), T.K. 45110, Ιωάννινα
Επικοινωνία: Τ:2651007183, F:2651007065, E: gramarts@cc.uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://arts.uoi.gr/


Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Την τελευταία δεκαετία οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, σε συνδυασμό με τις αναζητήσεις της σύγχρονης καλλιτεχνικής σκηνής, ορίζουν ένα νέο πεδίο έκφρασης και δημιουργίας. Στο πλαίσιο αυτό η συστηματική εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών και καλλιτεχνών στον τομέα της Οπτικοακουστικής Τέχνης συνιστά πρωταρχική ανάγκη. Οι θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, όμως, που απαιτούνται στην παραγωγή κατάλληλα εκπαιδευμένων ατόμων, ειδικών στους παραπάνω τομείς, παρέχονται σήμερα μεμονωμένα και σε ελλιπή βαθμό από διάσπαρτες και ξένες μεταξύ τους εκπαιδευτικές μονάδες του συστήματος της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας ιδρύθηκε το 2004 στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ, με σκοπό να καλύψει για πρώτη φορά στη χώρα μας την έλλειψη αυτή. Είναι ένα υβριδικό Τμήμα όπου έμφαση δίδεται στην σύγκλιση της τέχνης με την τεχνολογία στο πεδίο της έρευνας και της διδασκαλίας. Το αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης εναρμονίζεται με τα σύγχρονα διεθνή ερευνητικά δεδομένα του ψηφιακού πολιτισμού.

Αποστολή

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, σύμφωνα με τον Ιδρυτικό του νόμο (Ν.325/2004), έχει ως αποστολή: να καλλιεργεί και να προάγει την οπτικοακουστική έκφραση μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας γύρω από τις εφαρμογές της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας

Τακτικοί Στόχοι

Οι Τακτικοί Στόχοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας ορίζονται ως:

1.διδασκαλία νέων μορφών οπτικοακουστικής έκφρασης,
2.επιστημονική έρευνα γύρω από τις εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας στην παραγωγή,
3.επεξεργασία του ήχου και της εικόνας, και οι νέες καλλιτεχνικές μορφές που προκύπτουν από αυτές,
4.εφαρμογή των παραπάνω στον χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της επικοινωνίας.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας έχει τεθεί σε ισχύ από το Ακαδημαϊκό Έτος 2008 – 2009. Σχεδιάστηκε σύμφωνα με τη Συνθήκη της Bologna και υιοθετεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς-Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer Units ECTS).

Το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων της εικόνας και του ήχου προσφέροντας ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο. Συνδυάζει την μελέτη των παραδοσιακών τρόπων έκφρασης με την διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η χρήση των νέων μέσων. Η οικειοποίηση της γλώσσας της οπτικής επικοινωνίας, ο επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας αντίληψης των οπτικοακουστικών πληροφοριών, η καλλιέργεια της ικανότητας οπτικοακουστικής αποτύπωσης των ιδεών, οδηγούν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων, αλλά και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Στους επιμέρους στόχους του προγράμματος σπουδών εντάσσονται η οικειοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος, η εξοικείωση με τα κινήματα του εικοστού αιώνα και τις σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας, η σύνθεσή τους και οι προεκτάσεις τους στις τεχνολογίες νέων μέσων και ιδιαίτερα η πλήρης ανάπτυξη των δυνατοτήτων δημιουργίας που προσφέρουν τα νέα μέσα στην Τέχνη.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στηρίζεται στο τρίπτυχο:

Θεωρία + Τεχνολογία + Τέχνη

Η οργανωτική δομή του Προγράμματος Σπουδών παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα και έχει τρεις Θεματικούς Τομείς, δύο οριζόντιους (Θεωρία, Τεχνολογία) και έναν κάθετο (Τέχνη), ο οποίος έχει τρεις άτυπες κατευθύνσεις (Ήχου, Εικόνας, Ήχου & Εικόνας)

Ο Θεωρητικός Θεματικός Τομέας περιλαμβάνει μαθήματα γύρω από την ιστορία και την θεωρία των οπτικοακουστικών τεχνών, την φιλοσοφία της επικοινωνίας και την σημειολογία των μέσων, την παιδαγωγική των οπτικοακουστικών μέσων, την πολιτιστική διαχείριση, καθώς και μαθηματικά και εισαγωγή στην επιστημονική μεθοδολογία.

Ο Τεχνολογικός Θεματικός Τομέας περιλαμβάνει μαθήματα γύρω από την σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία των οπτικοακουστικών μέσων, με έμφαση στην Πληροφορική και τις εφαρμογές της.

Τα περισσότερα μαθήματα του Θεωρητικού Τομέα και του Τεχνολογικού Τομέα είναι υποχρεωτικά.

Ο κάθετος Θεματικός Τομέας του προγράμματος σπουδών, αυτός της Τέχνης, συμπεριλαμβάνει δημιουργικά μαθήματα, όπως Επαγγελματική Φωτογραφία, Ηλεκτρονική Μουσική, Γραφικές-Γραφιστικές Τέχνες, Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας, Διαδραστικά Συστήματα Ήχου, Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα, Τέχνη Υπολογιστή-Τέχνη Διαδικτύου, Εμψύχωση Τρισδιάστατων Μοντέλων, Διαδραστικά Συστήματα Ψυχαγωγίας, Εικονογράφηση Κόμικς & Εφαρμογές Κινούμενης Εικόνας, Εικονική-Επαυξημένη Πραγματικότητα, Πολυμεσικές Εφαρμογές Ψηφιακών Συλλογών Τέχνης.

Τα περισσότερα μαθήματα του Θεματικού Τομέα της Τέχνης είναι επιλογής (ειδικά στα προχωρημένα εξάμηνα σπουδών). Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά το πρόγραμμα σπουδών εξαιρετικά καινοτόμο καθώς παρέχει την δυνατότητα στους φοιτητές να δημιουργήσουν δυναμικά μία εξατομικευμένη κατεύθυνση σπουδών, η οποία, αν και άτυπη, ανταποκρίνεται στα δικά τους ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις καλλιτεχνικές τους αναζητήσεις.

Οι φοιτητές, κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους, εκτός από ατομικές και ομαδικές εργασίες (πρακτικές και θεωρητικές), παρουσιάζουν εργασίες τους σε εκθέσεις και εκδηλώσεις σε πραγματικούς χώρους ή στο διαδίκτυο. Επίσης, μέρος του Προγράμματος Σπουδών αποτελούν οι ημερίδες, το ετήσιο φεστιβάλ, το πρόγραμμα ομιλιών και σεμιναρίων, στο πλαίσιο των οποίων έρχονται οι φοιτητές σε επαφή με προσωπικότητες της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και οι εκπαιδευτικές εκδρομές/επισκέψεις σε καλλιτεχνικούς χώρους και ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η διδακτική δραστηριότητα υποβοηθείται και συμπληρώνεται μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class του Ιονίου Πανεπιστημίου, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητές της και προσφέροντας ένα ισχυρό μέσο ανταλλαγής πληροφορίας και επικοινωνίας μεταξύ των διδασκόντων και των φοιτητών.

Πόλη: Κέρκυρα
Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100, Κέρκυρα
Επικοινωνία: Τ: 26610 87860-1, F: 26610 87866, E: audiovisual@ionio.gr
Ιστοσελίδα: http://avarts.ionio.gr/

 

Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Δημόσια και Ιδιωτικά, διοικούνται ή εποπτεύονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου - (Αθήνα)
Το Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου εδρεύει στο ΤΕΕ Χαϊδαρίου, Αγίας Τριάδας & Ρίμινι, στο Χαϊδάρι.

Το  Ι.Ε.Κ. προσβλέπει στην παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων, με απώτερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.

Η επιλογή των υποψηφίων καταρτιζόμενων στα δημόσια Ι.Ε.Κ. πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Για την επιλογή των υποψηφίων στα δημόσια ΙΕΚ,  λαμβάνονται υπόψη:
Ο βαθμός του τίτλου σπουδών.
Η ηλικία του υποψηφίου.
Η επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα που επέλεξε ο υποψήφιος.
Η οικογενειακή κατάσταση (παιδί πολύτεκνης οικογένειας).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι τυγχάνουν αναβολής από τη στράτευση.
Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό, που το καθένα περιλαμβάνει 14 πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει το Φεβρουάριο και το εαρινό εξάμηνο κατάρισης αρχίζει το Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο. Η κατάρτιση, στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ., πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες.

Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται, τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στο Ι.Ε.Κ., λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.

Δίδακτρα
Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 367,00 € ανά εξάμηνο σπουδών. Υπο συγκεκριμένες προϋποθέσεις το ποσό αυτό μπορεί να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις απευθύνεστε στη γραμματεία του ΙΕΚ.

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: ΤΕΕ Χαϊδαρίου, Αγίας Τριάδας & Ρίμινι, Τ.Κ.: 124 62, Χαϊδάρι
Επικοινωνία: Τ: 2105779884, E: grammateia@iek-chaid.att.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://iek-chaid.att.sch.gr

Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς - (Αθήνα)
Το Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς εδρεύει στο 3ο Εν. Λύκειο (Πατρών & Κορίνθου), στο Δήμο Κηφισιάς.
Το  Ι.Ε.Κ. προσβλέπει στην παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων, με απώτερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι τυγχάνουν αναβολής από τη στράτευση.
Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό, που το καθένα περιλαμβάνει 14 πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει το Φεβρουάριο και το εαρινό εξάμηνο κατάρισης αρχίζει το Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο. Η κατάρτιση, στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ., πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες.
Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται, τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.
Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στο Ι.Ε.Κ., λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.


Ι.Ε.Κ. Νεάπολης - (Θεσσαλονίκη)
Το Ι.Ε.Κ. Νεάπολης εδρεύει στο Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Το  Ι.Ε.Κ. προσβλέπει στην παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων, με απώτερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.

Η επιλογή των υποψηφίων καταρτιζόμενων στα δημόσια Ι.Ε.Κ. πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Για την επιλογή των υποψηφίων στα δημόσια ΙΕΚ,  λαμβάνονται υπόψη:
Ο βαθμός του τίτλου σπουδών.
Η ηλικία του υποψηφίου.
Η επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα που επέλεξε ο υποψήφιος.
Η οικογενειακή κατάσταση (παιδί πολύτεκνης οικογένειας).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι τυγχάνουν αναβολής από τη στράτευση.
Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό, που το καθένα περιλαμβάνει 14 πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει το Φεβρουάριο και το εαρινό εξάμηνο κατάρισης αρχίζει το Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο. Η κατάρτιση, στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ., πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες.

Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται, τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στο Ι.Ε.Κ., λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.

Πόλη: Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, Τ.Κ.: 567 01, Νεάπολη
Επικοινωνία: T: 2310600963, E: grammateia@iek-neapol.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://iek-neapol.thess.sch.gr/


Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου - (Βόλος)
Το Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ είναι η συνέχεια της «ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ», που ιδρύθηκε  το 1986 από τον «Καλλιτεχνικό Οργανισμό του Δήμου Βόλου», με την οικονομική ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου της Ε.Ο.Κ. και του Δήμου Βόλου. Η Σχολή με τις δράσεις των  7 ειδικοτήτων τότε και των «ελεύθερων εργαστηρίων», συνέβαλε στην καλλιτεχνική εικόνα της πόλης. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της (1986-1994), είχε αναπτύξει συνεργασίες με ξένα ιδρύματα, μέσω κοινοτικών προγραμμάτων.

Σημαντική στήριξη για τη Σχολή ήταν η αναγνώριση από τον ΕΟΜΜΕΧ, με την παροχή 5 υποτροφιών (1989 &1992), σε αποφοίτους της, κατ εξαίρεση, για μετεκπαίδευση σε ιδρύματα της Αγγλίας και Ιταλίας.

Προφίλ | Ιστορικό

Το ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων είναι υψηλό  και πολλοί έχουν αναπτύξει  έντονη επαγγελματική και δημιουργική δραστηριότητα.

Η ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ μετεξελίχθηκε στο ΔHMOTIKO ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΒΟΛΟΥ (Ι.Ι.Ε.Κ. του Δήμου Βόλου), σύμφωνα με το Ν.Δ. 2009/92 του Υπουργείου Παιδείας κι εντάχθηκε στο  « στο Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης». Η λειτουργία των Ι.Ε.Κ. αποτελεί το νέο θεσμό για τους νέους.

Το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) θωρακίζει το ανθρώπινο δυναμικό, με ουσιαστικά και τυπικά επαγγελματικά εφόδια και προσόντα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο σκληρό ανταγωνισμό της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, λειτουργεί ο Οργανισμός Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), που είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό, οργάνωση, λειτουργία κι εποπτεία όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας. Ο Ο.Ε.Ε.Κ. κάνει πράξη το άλμα που χρειάζεται ο τόπος μας, στον τομέα δηλαδή εκείνο που αποτελεί τον κύριο μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας.

Προεγγραφές γίνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
Τελικές εγγραφές από 10/9 έως 10/10

Οι υποψήφιοι προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
•    Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ( απολυτήριο ή πτυχίο)
•    Επικυρωμένη φωτοτυπία 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
•    Βεβαίωση ιδιότητας τέκνου πολύτεκνης οικογένειας

Πόλη: Βόλος
Διεύθυνση: Ρ. Φεραίου 1 - Χείρωνος ( περιοχή Επτά Πλατανίων), Βόλος
Επικοινωνία: T: 2421056446, F: 2421056389, E:info@diek.gredu@diek.gr
Ιστοσελίδα: http://www.diek.gr/

Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ - (Αθήνα - Θεσσαλονίκη)
Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ αποτελεί το μεγαλύτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης με Κρατική Αναγνώριση, βάσει επίσημων στοιχείων του Υπουργείου Παιδείας, γεγονός που αποδεικνύεται εύκολα με τη γλώσσα των αριθμών, αφού αποτελεί την πρώτη επιλογή σπουδών για όσους νέους ακολουθούν επαγγελματική κατάρτιση μετά το Λύκειο (Πρώτο ΙΕΚ σε αριθμό καταρτιζομένων, βάσει επίσημων στοιχείων του Υπουργείου Παιδείας). To IEK ΑΚΜΗ είναι Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας ως Ιδιωτικό ΙΕΚ.

Η εμπιστοσύνη γονέων και σπουδαστών στο εκπαιδευτικό έργο του ΙΕΚ ΑΚΜΗ αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τη συνεχή παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, γεγονός που αποδεικνύεται στην πράξη από την ταχύτητα επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων του.

•    Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας. Με την απόκτηση του αναγνωρισμένου διπλώματος, ο απόφοιτος του ΙΕΚ ΑΚΜΗ έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 150 μονάδων για διορισμό του στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).
•    Το Δίπλωμα του ΙΕΚ ΑΚΜΗ απονέμεται έπειτα από συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο Ο.Ε.Ε.Κ. και στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών, εξεταζόμενοι τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος.
•    Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης που απονέμει το ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων ΙΕΚ.
•    Το Δίπλωμα του ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+ (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α), διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών των αποφοίτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ στεγάζεται σε έκταση 3.000 τ.μ. στην Αθήνα και 1.500 τ.μ. στην Θεσσαλονίκη, σε χώρους ειδικά διαμορφωμένους ώστε να καλύπτει τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις μιάς ουσιώδους και αποτελεσματικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Είναι το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε κατά ISO 9002.

Από το 2000 είναι μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ) και του Μusic Producers Guild (MPG) Λονδίνου.

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Κοδριγκτώνος 16, 112 57, Αθήνα
Επικοινωνία: T: 2108224074, E: info@iek-akmi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.iek-akmi.gr/

Πόλη: Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Τσιμισκή 14, 546 24, Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία: Τ: 2310260200, Ε: info@iek-akmi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.iek-akmi.gr/


Ι.Ι.Ε.Κ E.S.P. - (Θεσσαλονίκη)
Το Ι.Ι.Ε.Κ E.S.P. ιδρύθηκε το 1993 και είναι η πρώτη σχολή στη Βόρεια Ελλάδα με αποκλειστικό αντικείμενο τη Φωτογραφία. Από το 2003 λειτουργεί ως Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ) E.S.P. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας όπου και ακολουθεί το καθορισμένο πρόγραμμα στα τμήματα «Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας» και «Γραφίστας Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων».

Οι σπουδαστές συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση κρατικού διπλώματος αναγνωρισμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mε την απόκτηση του αναγνωρισμένου διπλώματος, ο απόφοιτος του ΙΕΚ E.S.P.  έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό του στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001). Παρέχει αναβολή στράτευσης.

Από το 2008 ξεκίνησε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Sunderland στη Μεγάλη Βρετανία δίνοντας τη δυνατότητα στους αποφοίτους του Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P. να αποκτήσουν Bachelor’s Degree στο πρόγραμμα BA (Hons) Photography, Video & Digital Imaging.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του συνδυάζει υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και επαγγελματική αναγνώριση στις εφαρμοσμένες τέχνες και αποτελεί καθοριστική παράμετρο στην καταξίωση του Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P.

Το πρόγραμμα σπουδών του Ι.Ε.Κ. E.S.P. εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και διαρκεί τέσσερα εξάμηνα. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια της αισθητικής του σπουδαστή γεγονός που αποδεικνύεται με την επιτυχημένη παρουσία των σπουδαστών μας σε μεγάλες διεθνείς εικαστικές συναντήσεις όπως ο Διεθνής Μήνας Φωτογραφίας με διοργανωτή το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας και η Φωτογραφική Συγκυρία, Photobiennale με διοργανωτή το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

Η E.S.P.Gallery αποτελεί κομβικό χώρο της Φωτογραφικής Συγκυρίας και της Photobiennale με πληθώρα φωτογραφικών εκθέσεων και φιλοξενεί επίσης το Διεθνές Πανόραμα Ανεξάρτητων Δημιουργών Φιλμ και Video.

Για το κόστος σπουδών καθώς και για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Ι.Ι.Ε.Κ E.S.P.

Πόλη: Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Ι.Ι.Ε.Κ E.S.P., Ναυμαχίας Έλλης 3-5, Λαδάδικα, 54625, Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία: Τ: 2310541148, F: 2310541709, Ε: info@esp.gr
Ιστοσελίδα:  http://www.esp.gr/


Ακαδημία Δημιουργικής Φωτογραφίας - Ι.Ι.Ε.Κ. LEICA ACADEMY - (Αθήνα)
Το Ι.Ι.Ε.Κ. LEICA ACADEMY προσφέρει  διετές πρόγραμμα σπουδών φωτογραφίας στο οποίο οι σπουδαστές της αποκτούν  ισορροπημένη θεωρητική και πρακτική φωτογραφική εκπαίδευση σε μια σειρά από εφαρμογές όπως Διαφημιστική Φωτογραφία, Φώτο-ειδησεογραφία, Φωτογραφία-Μόδας, Κοινωνικές-εκδηλώσεις, Αρχιτεκτονική Φωτογραφία, Φωτογραφία δρόμου, Τεχνική του Α/Μ και Έγχρωμου θαλάμου και φυσικά ολοκληρωμένες γνώσεις Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας.

Η φωτογραφική κατάρτιση υλοποιείται σε πραγματικές συνθήκες της αγοράς με πλήρη και μοντέρνο εξοπλισμό, από πτυχιούχους καθηγητές και καταξιωμένους επαγγελματίες φωτογράφους.

Στόχος της σχολής είναι οι σπουδαστές της, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα σπουδών, να μπορούν να σταθούν επάξια ως επαγγελματίες φωτογράφοι, με υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης, με καλλιτεχνικές ικανότητες, με αισθητική και με συγκροτημένη άποψη για την φωτογραφική τέχνη και τον ρόλο που παίζει στην ζωή μας και στην ιστορία μας.

Οι σπουδαστές παρακολουθούν, θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα, μέσα σε πραγματικό φωτογραφικό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τον πιο σύγχρονο και προηγμένο τεχνολογικά, φωτογραφικό εξοπλισμό που διαθέτει η αγορά σήμερα.

Η διάρκεια σπουδών είναι 4 εξάμηνα.

Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν µε επιτυχία την κατάρτισή τους συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, για την απόκτηση Διπλώματος, µε κρατική και Ευρωπαϊκή αναγνώριση.

Οι απόφοιτοι σπουδαστές δικαιούνται εξάμηνη πρακτική άσκηση, η οποία και αναγνωρίζεται ως επαγγελματική προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Οι σπουδαστές του Ι.Ι.Ε.Κ. LEICA ACADEMY δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Η σχολή Διαθέτει τον πιο πλούσιο και σύγχρονο εξοπλισμό στην Ευρώπη και λειτουργεί µε αυστηρά επιστημονικές και επαγγελματικές προδιαγραφές και συνεργάζεται µε τα καλύτερα Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ινστιτούτα της Ευρώπης, όπου και εξασφαλίζει θέση για όσους σπουδαστές της επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο.

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Ακαδημία Δημιουργικής Φωτογραφίας, Υμηττού 243, 116 32, Αθήνα
Επικοινωνία: Τ: 2107525343, F: 2107560487, Ε: info@leica-academy.gr
Ιστοσελίδα: http://www.leica-academy.gr/

 

Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 

ΑΚΤΟ - (Αθήνα - θεσσαλονίκη)
Ο ΑΚΤΟ είναι το κoρυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα Tέχνης και Design στην Ελλάδα.

Δέσμευσή του είναι να καλλιεργήσει δημιουργικούς και επιτυχημένους επαγγελματίες με δομημένη σκέψη και ήθος.
Οι σπουδές στον ΑΚΤΟ βασίζονται σε ισχυρά ακαδημαϊκά θεμέλια, ενώ διακρίνονται για την σύνδεσή τους με την αγορά και την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Στοχεύουν στην ανάδειξη αποφοίτων με ολοκληρωμένη γνώση, προσωπικότητα και καλλιέργεια, οι οποίοι σταδιοδρομούν στην διεθνή αγορά με αυτοπεποίθηση.

Οι απόφοιτοι του ΑΚΤΟ επί τέσσερις δεκαετίες διαμορφώνουν τον χώρο της Τέχνης και του Design στην Ελλάδα.
Σήμερα, ο ΑΚΤΟ είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ως ένα από τα σημαντικότερα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τα βασικά μας χαρακτηριστικά:
• Πτυχία Bachelor's και Μaster's του Middlesex University
• 2,000 φοιτητές στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη
• 14,000 απόφοιτοι
• 40 χρόνια ιστορίας με σημαντικές διακρίσεις
• Έμπειροι καθηγητές, ενεργοί επαγγελματίες του χώρου της Τέχνης και του Design
• Εκπαίδευση στην σύγχρονη τεχνολογία
• Ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον εστιασμένο στη μαθησιακή ανάπτυξη και επαγγελματική επιτυχία
• Εκατοντάδες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο μέσω του Γραφείου Σταδιοδρομίας
• Ευελιξία σπουδών με απογευματινά προγράμματα και εξ αποστάσεως φοίτηση
• Δια βίου μάθηση με προγράμματα για επαγγελματίες
• Ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, μέλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
• Λειτουργεί με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας ως Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών Photography είναι τριετές και οδηγεί στην απόκτηση του Bachelor of Arts (Honours) Degree του Middlesex University. Με την ολοκλήρωση των δύο πρώτων ετών φοίτησης οι σπουδαστές αποκτούν τον ενδιάμεσο πανεπιστημιακό τίτλο Diploma of Higher Education του Middlesex University.

Οι δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση που έχει ένας πτυχιούχος φωτογράφος είναι να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας φωτογράφος και να δημιουργήσει το δικό του φωτογραφικό εργαστήριο, studio ή εταιρεία, να εργαστεί ως υπάλληλος σε φωτογραφικές ή διαφημιστικές επιχειρήσεις, σε περιοδικά, εφημερίδες, εκδοτικά συγκροτήµατα, τεχνολογικά εργαστήρια, κινηματογράφο, τηλεόραση κ.ά.

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Ευελπίδων 11Α, Πεδίο του Άρεως, 113 62, Αθήνα
Επικοινωνία: Τ: 2105230130, F: 2103813700, Ε: info@akto.gr
Ιστοσελίδα: http://www.akto.gr/

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Κραναού 3, Πλατεία Κουμουνδούρου, Θησείο, 105 53, Αθήνα
Επικοινωνία: Τ/F: 2103238111, Ε: info@akto.gr
Ιστοσελίδα: http://www.akto.gr/

Πόλη: Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Τσιμισκή 45, 546 23, Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία: Τ: 2310281821, Ε:info@akto.gr
Ιστοσελίδα: http://www.akto.gr/

 

Ελεύθερα Εργαστήρια Σπουδών

 

FOCUS - (Αθήνα)
Η σχολή FOCUS ιδρύθηκε το 1985.
Αφιερωμένη αποκλειστικά στη φωτογραφική εκπαίδευση εφαρμόζει από την αρχή ένα τριετές πρόγραμμα σπουδών. Από το 1993 περιλαμβάνει στο πρόγραμμα της νέα μέσα όπως το βίντεο, την ψηφιακή φωτογραφία και την ανάπτυξη της τέχνης με νέες τεχνολογίες.
Έγινε ονομαστή για την ποιότητα, την οργάνωση της, τον εξοπλισμό, την ερευνητικότητα και την ευρύτητα των σπουδών που παρέχει.

Στο διάστημα των είκοσι χρόνων λειτουργίας της έχουν συνεργαστεί πολύ γνωστά ονόματα της φωτογραφίας, του βίντεο και της τέχνης και πολλοί από τους σημερινούς επώνυμους φωτογράφους και καλλιτέχνες υπήρξαν σπουδαστές της. Παράλληλα έχει μια μεγάλη καλλιτεχνική παρουσία με συμμετοχή εκθέσεις και φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με την ανάπτυξη των νέων ψηφιακών μέσων και την αντίστοιχη διαφοροποίηση της φωτογραφίας και του βίντεο η σχολή εφαρμόζει από το 2004 ένα νέο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που ο σπουδαστής το προσαρμόζει σύμφωνα με τις προσωπικές του επιλογές και στόχους. Το νέο εντατικό πρώτο έτος σπουδών έχει οργανωθεί για να παρέχει στους σπουδαστές σε σύντομο χρονικό διάστημα την πλήρη κάλυψη της φωτογραφικής τεχνικής και βίντεο. Ο σπουδαστής εάν το επιθυμεί, επιλέγει την συνέχεια των σπουδών του στα είδη της επιλογής του.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ετήσιο σύνολο διδάκτρων 3.950 Ευρώ

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν:
Όλα τα χημικά για την χρήση των εργαστηρίων.
Όλες τις σημειώσεις των μαθημάτων που παρέχει η σχολή.
Τα έξοδα για τα εκτός προγράμματος πρόσθετα σεμινάρια.
Δεν περιλαμβάνουν τα υλικά των φιλμς και φωτογραφικά χαρτιά.

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Focus, Λεωφ. Παπάγου 112, ΤΚ 15772, Ζωγράφου, Αθήνα
Επικοινωνία: Τ: 2107750675, 2107771701, F: 2107716194, E: focus@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.focus.edu.gr/


ANT1 Σπουδές Μ.Μ.Ε. - Εργαστήρι Ελεύθερων Σπουδών - (Αθήνα)
Το Εργαστήριο ΜΜΕ του ΑΝΤΕΝΝΑ δημιουργήθηκε για να καλύψει με στελέχη όλων των ειδικοτήτων τις ανάγκες του ίδιου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ. Η «έκρηξη» των ΜΜΕ, οι ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό, που αυξάνουν αδιάκοπα από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90 και η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας, επέβαλαν τη λειτουργία ενός κέντρου σπουδών, όπου καταξιωμένοι επαγγελματίες θα εκπαιδεύουν με υπευθυνότητα τους αυριανούς συναδέλφους τους.

Για να εξασφαλισθεί η ποιότητα και το υψηλό επίπεδο σπουδών, από την πρώτη στιγμή, ο ΑΝΤΕΝΝΑ παραχώρησε τις εγκαταστάσεις του για την πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών και τους έμπειρους επαγγελματίες του για την άρτια θεωρητική τους κατάρτιση. Η πρακτική άσκηση, λοιπόν, δεν γίνεται κάποιες κενές ώρες, αλλά σε πραγματικούς χώρους δουλειάς, μέσα στην καρδιά των ΜΜΕ. Εδώ το κλίμα είναι αληθινά δημιουργικό και παραγωγικό, ενώ η εμπειρία για τους σπουδαστές είναι ανεπανάληπτη.

Η προσπάθειά μας αυτή έχει αποδώσει καρπούς. Η ποιότητα σπουδών και η επαγγελματική πληρότητα των αποφοίτων μας είναι το διαβατήριο της επιτυχίας για όσους από αυτούς σταδιοδρομούν στις εταιρίες του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, αλλά και σε άλλους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, εφημερίδες και περιοδικά. Σήμερα πια, εκατοντάδες απόφοιτοί μας στελεχώνουν τα κορυφαία μέσα ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά, σε Ελλάδα και Κύπρο.

Οι ειδικότητες που παρέχονται είναι: Δημοσιογραφία, Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις, Ηχοληψία, Παραγωγή Μουσικής, Σκηνοθεσία, Προγραμματισμός & Σχεδιασμός Φωτισμού, Εικονοληψία, Μοντάζ, Ηλεκτρονικός Ασύρματης Επικοινωνίας, Επαγγελματικό Μακιγιάζ & Special Effects, Styling και Φωνητική Τέχνη. Επίσης, λειτουργεί το ειδικό τμήμα «Εικόνα-Ήχος», που απευθύνεται σε μαθητές λυκείου ή αποφοίτους γυμνασίου. Η φοίτηση σε όλες τις παραπάνω ειδικότητες είναι διετής, εκτός του Μακιγιάζ και του Styling που διαρκεί ένα χρόνο. Τέλος, για τους πτυχιούχους ΑΕΙ υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής απευθείας στο δεύτερο και τελευταίο έτος σπουδών.

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Κηφισίας 10-12, 151 25, Μαρούσι, Αθήνα
Επικοινωνία: Τ: 2106896822-3 / F: 2106896824, Ε-mail: spoudes-mme@antenna.gr
Ιστοσελίδα: http://spoudes-mme.antenna.gr/

INTERGRAPHICS - (Αθήνα - Θεσσαλονίκη)
O Εκπαιδευτικός Όμιλος INTERGRAPHICS ιδρύθηκε το 1990 και - πρώτος στην Ελλάδα - ξεκίνησε να διδάσκει τις νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες και την αξιοποίησή τους στις Εφαρμοσμένες Τέχνες και την Πληροφορική και είναι η πιο Εξειδικευμένη Σχολή στους τομείς αυτούς.

Παρακολουθώντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ο Όμιλος διευρύνει συνεχώς τις προσφερόμενες ειδικότητες προς τους σπουδαστές του και επικεντρώνεται σε επαγγέλματα αιχμής, με τη μεγαλύτερη ζήτηση από την αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στους αποφοίτους του.

Το πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης που εξασφαλίζει ο Όμιλος, σε συνδυασμό με τις άρτιες εγκαταστάσεις, τα υπερσύγχρονα εργαστήρια, τους καταξιωμένους καθηγητές και τις συνεργασίες που έχει συνάψει με γνωστές εταιρίες, τον έχουν κατατάξει ως ένα από τα Κορυφαία Εκπαιδευτήρια στο χώρο της Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Η Διά Βίου Δωρεάν Επιμόρφωση, στις εξελίξεις της τεχνολογίας & στα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας, αποτελεί μια πολύ σημαντική και μοναδική παροχή που μόνο ο Όμιλος INTERGRAPHICS προσφέρει στους αποφοίτους του.

Το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών INTERGRAPHICS διοργανώνει και προσφέρει σεμινάρια και σύντομες σειρές επιμόρφωσης και κατάρτισης εναρμονισμένες σ' ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

O Εκπαιδευτικός Όμιλος INTERGRAPHICS, έχει δώσει τη δυνατότητα σε πάνω από 100.000 φοιτητές, σπουδαστές και επαγγελματίες να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν απόλυτη εξειδίκευση στην ειδικότητα που τους ενδιαφέρει.

Σε ποιους απευθύνονται
Αποφοίτους ΤΕΕ, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ & Επαγγελματίες για εξειδίκευση στο αντικείμενο που τους ενδιαφέρει.

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Στουρνάρη 49, Πολυτεχνείο, 106 82, Αθήνα
Επικοινωνία: T: 2103838808, F: 2103821424, E: info@intergraphics.gr
Ιστοσελίδα: http://www.intergraphics.gr/

Πόλη: θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Στουρνάρη 49, Πολυτεχνείο, 106 82, Αθήνα / Καρατάσου 7 (Λιμάνι), 546 26, θεσσαλονίκη
Επικοινωνία: T: 2310515539, E: thessaloniki@intergraphics.gr
Ιστοσελίδα: http://www.intergraphics.gr/


Merso Art School - (Αθήνα)
Το Εργαστήριο Ελεύθερων Σπουδών Merso έχει ως αντικείμενο τις Καλές & Εφαρμοσμένες Τέχνες. Ιδρύθηκε το 2006 στο Νέο Ηράκλειο Αττικής.

Λειτουργούν τα εξής τμήματα:

Τμήματα ενηλίκων: Ζωγραφική, Αγιογραφία (Φορητή Εικόνα, Τοιχογραφία, Εγκαυστική), Φωτογραφία, Ψηφιδωτό, Κεραμική, Γλυπτική, Χαρακτική, Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Ιστορία της Τέχνης και Κόμιξ

Τμήματα προετοιμασίας για την εισαγωγή σε Ανώτερες και Ανώτατες σχολές της Ελλάδας (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Αρχιτεκτονική, ΤΕΙ που απαιτούν εξετάσεις στο σχέδιο κ.ά.) και του εξωτερικού (προετοιμασία portfolio & συνέντευξης).

Παιδικό εργαστήριο: Ζωγραφική, Κεραμική, Κατασκευές, Κόμιξ, Ψηφιδωτό, Κούκλα- Μαριονέτα, Οριγκάμι.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται σεμινάρια από εξειδικευμένους καθηγητές, γίνονται προβολές και παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία & παιδικούς σταθμούς, εκθέσεις έργων των μαθητών κ.ά.

Οι καθηγητές της σχολής Μέρσο είναι πτυχιούχοι της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και άλλων ειδικοτήτων, ενεργοί καλλιτέχνες και θεωρητικοί με διδακτική εμπειρία και σύγχρονη κατάρτιση και ασχολούνται υπεύθυνα με κάθε μαθητή σε ολιγομελή τμήματα.

Η σχολή απευθύνεται σε μαθητές κάθε ηλικίας και επιπέδου (αρχάριοι-προχωρημένοι). Εγγραφές γίνονται όλο τον χρόνο.

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Πλαπούτα 17, 141 22, Ν. Ηράκλειο
Επικοινωνία: Τ: 210 2834002, 697 4993636, E: artschool@merso.gr
Ιστοσελίδα: http://www.merso.gr/

 

Εναλλακτικές Σπουδές
Εκπαίδευση Εξ’ Αποστάσεως

 

Ι.Ι.Ε.Κ E.S.P. - (Θεσσαλονίκη)
Η σχολή E.S.P.  προσφέρει τη δυνατότητα σπουδών εξ αποστάσεως στο αντικείμενο της φωτογραφίας. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από πέντε θεματικές ενότητες:

Θεματική Ενότητα 1: Τεχνική της Φωτογραφίας: εξετάζει την τεχνική λήψης της φωτογραφίας, τις βασικές τεχνικές εμφάνισης και εκτύπωσης της φωτογραφίας και τη λειτουργία των φωτογραφικών μηχανών μικρού, μεσαίου και μεγάλου φορμά.

Θεματική Ενότητα 2: Ψηφιακή Επεξεργασία Φωτογραφίας: εξετάζει βασικές έννοιες για την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή επεξεργασία της φωτογραφίας. Λεπτομερής περιήγηση στην λογική και τον τρόπο λειτουργίας του Adobe Photoshop παράλληλα με παρουσίαση εφαρμογών στην επαγγελματική φωτογραφία.

Θεματική Ενότητα 3: Δημιουργική φωτογραφία: στοχεύει στην δημιουργία φωτογραφικού έργου από τον σπουδαστή μέσα από τη θεματολογία του τοπίου και του πορτραίτου. Παράλληλα ο σπουδαστής εισάγετε στην θεωρία και στην ιστορία της φωτογραφίας με την παράθεση έργου σημαντικών φωτογράφων στην ιστορία του μέσου αναπτύσσοντας έτσι την φωτογραφική του παιδεία.

Θεματική Ενότητα 4: Πτυχιακή Εργασία: ο σπουδαστής αναπτύσσει μια φωτογραφική πρόταση πάνω σε θέμα της επιλογής του με τη χρήση του φωτογραφικού μέσου.

Θεματική Ενότητα 5: Εργαστηριακές Συναντήσεις: πραγματοποιούνται στα εργαστήρια της σχολής E.S.P και περιλαμβάνουν εργαστήρια Σκοτεινού θαλάμου, Studio και εργαστήριο υπολογιστών.

Διάρκεια σπουδών
Η φοίτηση διαρκεί 10 μήνες.

Κανονισμός λειτουργίας
Ο σπουδαστής του προγράμματος e-learning πρέπει να διαθέτει φωτογραφική μηχανή (αναλογική ή ψηφιακή), Η/Υ και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Αν ο σπουδαστής χρησιμοποιεί αναλογική φωτογραφική μηχανή πρέπει ο ίδιος να ψηφιοποιεί τις φωτογραφίες του.
Η σχολή παρέχει το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, σημειώσεις των θεματικών ενοτήτων και το αντίστοιχο οπτικό υλικό).

Έκθεση σπουδαστών
Το δημιουργικό έργο των σπουδαστών συμμετέχει στην ετήσια έκθεση των μαθητών της σχολής και φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της σχολής.

Πόλη: Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Ι.Ι.Ε.Κ E.S.P., Ναυμαχίας Έλλης 3-5, Λαδάδικα, 54625, Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία: Τ: 2310541148, F: 2310541709, Ε: info@esp.gr
Ιστοσελίδα:  http://www.esp.gr/


ΑΚΤΟ - (Αθήνα - θεσσαλονίκη)
Το πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως, με παρουσία στην Σχολή μια φορά τον μήνα (Παρασκευή και Σάββατο), απευθύνεται σε όσους διαμένουν μακριά από την έδρα της σχολής και επιθυμούν να σπουδάσουν διατηρώντας τον τόπο διαμονής τους.

Η εκπαίδευση στηρίζεται στην πολύ καλή οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που πραγματοποιείται κατά το μεγαλύτερο τμήμα της ύλης από απόσταση, και ολοκληρώνεται με επισκέψεις στην Αθήνα μία φορά το μήνα, με δωρεάν μια διανυκτέρευση (Παρασκευή προς Σάββατο) σε πολυτελές ξενοδοχείο.

Η διάρκεια των σπουδών από απόσταση είναι ίδια με εκείνη της καθημερινής φοίτησης.

Στους αποφοίτους του προγράμματος απονέμεται το πτυχίο του ΑΚΤΟ και στην συνέχεια τους δίνεται η δυνατότητα με κάποια επιπλέον μαθήματα να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στο επικυρωμένο από το Middlesex University τελευταίο έτος σπουδών και να αποκτήσουν Bachelor of Arts (Honours) Degree (Οι σπουδαστές εισάγονται στο ΒΑ μετά το πέρας επιτυχούς παρακολούθησης των επιπλέον μαθημάτων, αν και εφόσον πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εν γένει εισαγωγή στα αντίστοιχα προγράμματα ΒΑ).

Επίσης οι σπουδαστές των Distance Learning προγραμμάτων έχουν την δυνατότητα να εισαχθούν, εάν το επιθυμούν, σε αντίστοιχο έτος σπουδών του επικυρωμένου από το Middlesex University προγράμματος καθημερινής φοίτησης και να διεκδικήσουν το πτυχίο του Πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Ευελπίδων 11Α, Πεδίο του Άρεως, 113 62, Αθήνα
Επικοινωνία: Τ: 2105230130, F: 2103813700, Ε: info@akto.gr
Ιστοσελίδα: http://www.akto.gr/


Φωτογραφικό Είδωλο - (Θεσσαλονίκη)
Σειρά μαθημάτων που πραγματοποιούνται από τον Τάσο Σχίζα, χωρισμένα σε 7 ανεξάρτητα σεμινάρια και σχεδιασμένα για παρακολούθηση εξ αποστάσεως.
Ο σπουδαστής μετά την εγγραφή του, ορίζει την ημέρα της εβδομάδας που προτιμά.
Παραλαμβάνει με email ανά εβδομάδα (την ορισμένη ημέρα) την ύλη, μια σειρά ερωτήσεων και φωτογραφικών ασκήσεων.
Μέσα στην εβδομάδα διαβάζει την ύλη, απαντά στις ερωτήσεις και πραγματοποιεί τις φωτογραφικές ασκήσεις (λήψεις).
Στην συνέχεια στέλνει το υλικό (απαντήσεις και ασκήσεις) με email μια ημέρα πριν από την ορισμένη ημέρα.
Έπειτα λαμβάνει τις διορθώσεις και τις παρατηρήσεις, καθώς και την νέα ύλη με τις ερωτήσεις και τις ασκήσεις της.
Αυτό συνεχίζεται μέχρι να συμπληρωθεί ο κύκλος του σεμιναρίου.

Περιγραφή - κόστος μαθημάτων εξ αποστάσεως
Εγγραφή στα μαθήματα εξ αποστάσεως

Πόλη: Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Ναυμαχίας Έλλης 4, Τ.Κ. 54625, Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία: Τ: 2310 638447, 6974898910
Ιστοσελίδα: http://www.photoeidolo.gr/


FOCUS - (Αθήνα)
Το πρόγραμμα EDU παρέχει φωτογραφική εκπαίδευση διάρκειας ενός έτους (ξεκινάει στις αρχές του Νοεμβρίου και τελειώνει τον Οκτώβριο του επόμενου έτους).

Είναι εφικτή η παρακολούθηση μέρους του προγράμματος από απόσταση.

Οι συναντήσεις – διαλέξεις πραγματοποιούνται κάθε Τρίτο Σαββατοκύριακο στην Σχολή.

Αυτές βιντεοσκοπούνται και ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα της σχολής από όπου οι σπουδαστές που δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν , μπορούν να τις παρακολουθήσουν μέσω διαδικτύου.

Επιπλέον στο ενδιάμεσο διάστημα, η σχολή είναι καθημερινώς στην διάθεση των σπουδαστών για απορίες και συμβουλές, με ζωντανή επικοινωνία τηλεφωνικά, ή μέσω διαδικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Focus, Λεωφ. Παπάγου 112, ΤΚ 15772, Ζωγράφου, Αθήνα
Επικοινωνία: Τ: 2107750675, 2107771701, F: 2107716194, E: focus@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.focus.edu.gr/

 

Εναλλακτικές Σπουδές
Aνοιχτή Eκπαίδευση

 

ΑΚΤΟ - (Αθήνα - θεσσαλονίκη)
Tο πρόγραμμα Open Learning (ανοιχτής εκπαίδευσης) με παρουσία στην Σχολή μόνο δύο απογεύματα την εβδομάδα (Δευτέρα και Τετάρτη), προσαρμόζεται στις προσωπικές ανάγκες χρόνου των φοιτητών και απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν διαθέτουν χρόνο για καθημερινή παρακολούθηση.

Η διάρκεια των σπουδών Open Learning είναι ίδια με εκείνη της καθημερινής φοίτησης.

Στους αποφοίτους του προγράμματος απονέμεται το πτυχίο του ΑΚΤΟ και στην συνέχεια τους δίνεται η δυνατότητα με κάποια επιπλέον μαθήματα να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στο επικυρωμένο από το Middlesex University τελευταίο έτος σπουδών και να αποκτήσουν Bachelor of Arts (Honours) Degree (Οι σπουδαστές εισάγονται στο ΒΑ μετά το πέρας επιτυχούς παρακολούθησης των επιπλέον μαθημάτων, αν και εφόσον πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εν γένει εισαγωγή στα αντίστοιχα προγράμματα ΒΑ).

Επίσης οι σπουδαστές των Open Learning προγραμμάτων έχουν την δυνατότητα να εισαχθούν, εάν το επιθυμούν, σε αντίστοιχο έτος σπουδών του επικυρωμένου από το Middlesex University προγράμματος καθημερινής φοίτησης και να διεκδικήσουν το πτυχίο του πανεπιστημίου.

Η δυνατότητα Open Learning προσφέρεται στα εξής προγράμματα:
· Bachelor of Arts (Honours) in Graphic Design
· Bachelor of Arts (Honours) in Interior Architecture
· Bachelor of Arts (Honours) in Photography
· Bachelor of Arts (Honours) in Fashion Desig

Με την ολοκλήρωση του πρώτου έτους, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν στο δεύτερο έτος σπουδών, επιλέγοντας εκ νέου, εάν το επιθυμούν, το μοντέλο εκπαίδευσης που τους ταιριάζει (Full Time, Open Learning, Distance Learning).

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Ευελπίδων 11Α, Πεδίο του Άρεως, 113 62, Αθήνα
Επικοινωνία: Τ: 2105230130, F: 2103813700, Ε: info@akto.gr
Ιστοσελίδα: http://www.akto.gr/


INTERGRAPHICS - (Αθήνα - Θεσσαλονίκη)
O Εκπαιδευτικός Όμιλος INTERGRAPHICS ιδρύθηκε το 1990 και - πρώτος στην Ελλάδα - ξεκίνησε να διδάσκει τις νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες και την αξιοποίησή τους στις Εφαρμοσμένες Τέχνες και την Πληροφορική και είναι η πιο Εξειδικευμένη Σχολή στους τομείς αυτούς.

Παρακολουθώντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ο Όμιλος διευρύνει συνεχώς τις προσφερόμενες ειδικότητες προς τους σπουδαστές του και επικεντρώνεται σε επαγγέλματα αιχμής, με τη μεγαλύτερη ζήτηση από την αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στους αποφοίτους του.

Το πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης που εξασφαλίζει ο Όμιλος, σε συνδυασμό με τις άρτιες εγκαταστάσεις, τα υπερσύγχρονα εργαστήρια, τους καταξιωμένους καθηγητές και τις συνεργασίες που έχει συνάψει με γνωστές εταιρίες, τον έχουν κατατάξει ως ένα από τα Κορυφαία Εκπαιδευτήρια στο χώρο της Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Η Διά Βίου Δωρεάν Επιμόρφωση, στις εξελίξεις της τεχνολογίας & στα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας, αποτελεί μια πολύ σημαντική και μοναδική παροχή που μόνο ο Όμιλος INTERGRAPHICS προσφέρει στους αποφοίτους του.

Open learning
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ & VIDEO ART

Περιλαμβάνει όλο το πρόγραμμα σπουδαστών της κανονικής φοίτησης
Διάρκεια φοίτησης δύο χρόνια
Δυνατότητα συνέχισης για Bachelor Degree σε ένα ή δύο χρόνια επιπλέον.
Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η εκπαίδευση στηρίζεται στην πολύ καλή οργάνωση και κατανομή της ύλης μεταξύ σχολής και κατοικίας του σπουδαστή. Μπορεί να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ σπουδαστή και καθηγητών.

Η μορφή αυτής της εκπαίδευσης περιλαμβάνει:
Διαλέξεις: από τους υπεύθυνους καθηγητές με χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας και παρουσίαση παραδειγμάτων.
Εργαστήρια & Εργαστήρια Η/Υ: για την εμπέδωση του μαθήματος και την άσκηση των σπουδαστών με την καθοδήγηση & επίβλεψη των καθηγητών. Τα εργαστήρια είναι σε χρήση των σπουδαστών και εκτός ωρών μαθημάτων.
Projects: ανάθεση εργασιών ανά μάθημα με ειδικά φύλλα εργασίας, όπου προσδιορίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση της εργασίας.
Παράδοση Projects: γίνεται ανάρτηση και κριτική του κάθε project παρουσία όλων των σπουδαστών.
Σεμινάρια: υλοποιούνται από καθηγητές ή επισκέπτες - καθηγητές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Έχεις τη δυνατότητα να σπουδάσεις και να βελτιώσεις τη θέση σου ή να πραγματοποιήσεις το χόμπυ σου:
Χωρίς να στερήσεις χρόνο από την εργασία σου, την οικογένειά σου, τους φίλους σου, τις ενασχολήσεις σου, χωρίς να εμπλακείς στην κυκλοφοριακή συμφόρηση. Εργάζεσαι στο σπίτι ή το γραφείο σου στις συνθήκες που εσύ έχεις διαμορφώσει.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα 18.00 - 22.00

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Στουρνάρη 49, Πολυτεχνείο, 106 82, Αθήνα
Επικοινωνία: T: 2103838808, F: 2103821424, E: info@intergraphics.gr
Ιστοσελίδα: http://www.intergraphics.gr/

 

Εναλλακτικές Σπουδές
Ιδιαίτερα μαθήματα

 

Φωτογραφικό Είδωλο - (Θεσσαλονίκη)
Ιδιαίτερα μαθήματα φωτογραφίας για όλα τα επίπεδα και όλες τις ανάγκες που πραγματοποιούνται από τον Τάσο Σχίζα.

● Αναλογική φωτογραφία
● Σκοτεινός θάλαμος
● Ψηφιακή φωτογραφία
● Ψηφιακή επεξεργασία (Photoshop)
● Υποστήριξη για τις εξετάσεις πιστοποίησης Ι.Ε.Κ.
● Υποστήριξη σε φωτογραφήσεις ειδικών θεμάτων

Πόλη: Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Ναυμαχίας Έλλης 4, Τ.Κ. 54625, Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία: Τ: 2310 638447, 6974898910
Ιστοσελίδα: http://www.photoeidolo.gr/

 

Σεμινάρια - Μαθήματα Φωτοραφίας

 

Αθήνα

 

«Σεμινάριο Εισαγωγής στην Καλλιτεχνική Φωτογραφία»
από τον Πλάτωνα Ριβέλλη στο Μουσείο Μπενάκη

(Νοέμβριος 2011-Ιούνιος 2012)

Περιεχόμενο: τεχνική και καλλιτεχνική διδασκαλία τής τέχνης τής φωτογραφίας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν είτε και τα δύο τμήματα (Τεχνικό και Καλλιτεχνικό), είτε μόνον το Καλλιτεχνικό, είτε μόνον το Τεχνικό.
Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο τού Μουσείου Μπενάκη, Κουμπάρη 1, στο Κολωνάκι.
Κόστος συμμετοχής:
α) Για παρακολούθηση μόνον τού Καλλιτεχνικού (84 ώρες) 1.517,00 Ευρώ.
β) Για πλήρη παρακολούθηση Καλλιτεχνικού και Τεχνικού (120 ώρες) 1.977,00 Ευρώ.
γ) Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις ίσες δόσεις. Η πρώτη κατά την εγγραφή, η δεύτερη την 1η Δεκεμβρίου και η τρίτη την 1η Ιανουαρίου.
δ) Για παρακολούθηση μόνον τού Τεχνικού τμήματος (36 ώρες) 716 Ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται εφάπαξ.
ε) Σε όλες τις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (23%), καθώς και το δικαίωμα εγγραφής ως μέλος στο σωματείο "Φωτογραφικός Κύκλος" για ένα χρόνο.
στ) Όσοι έχουν παρακολουθήσει ήδη μία φορά το καλλιτεχνικό μάθημα έχουν έκπτωση 50%.

Καλλιτεχνικό Τμήμα
(Νοέμβριος 2011 – Ιούνιος 2012)

Διδάσκει: ο Πλάτων Ριβέλλης.
Συμμετέχουν: όσοι ενδιαφέρονται για την τέχνη τής φωτογραφίας, ασχέτως ηλικίας ή προηγούμενων φωτογραφικών γνώσεων.
Περιεχόμενο: αισθητική, ιστορία, κριτική. Η διδασκαλία τού καλλιτεχνικού μέρους στηρίζεται σε προβολή και ανάλυση φωτογραφιών από όλη την ιστορία τής φωτογραφίας (περί τις 5.000 φωτογραφίες), σε συζητήσεις γύρω από φωτογραφικά και γενικότερα καλλιτεχνικά θέματα, καθώς και σε κριτική φωτογραφιών που (εφόσον επιθυμούν) θα παρουσιάζουν οι συμμετέχοντες.
Διάρκεια: από τον Νοέμβριο 2011 έως και τον Ιούνιο 2012
Έναρξη: Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011, στις 19.30
Ημέρα και ώρες παραδόσεων: την Τετάρτη και επί 30 εβδομάδες. Τις 24 πρώτες εβδομάδες από 19.30 έως 22.00. Τις 6 τελευταίες εβδομάδες από 17.30-22.00. Συνολική διάρκεια διδασκαλίας 84 ώρες.

Τεχνικό Τμήμα
(Νοέμβριος 2011 – Μάιος 2012)

Διδάσκουν: ο Μάνος Λυκάκης και ο Πλάτων Ριβέλλης.
Συμμετέχουν: όσοι ενδιαφέρονται για την τεχνική (αναλογική και ψηφιακή) τής φωτογραφίας, ακόμα και αν οι γνώσεις τους είναι ελάχιστες. Τα μαθήματα που αφορούν τη διδασκαλία τού προγράμματος ψηφιακής επεξεργασίας Lightroom και Photoshop προϋποθέτουν γενικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή.
Περιεχόμενο: α) αναλογική και ψηφιακή τεχνική για τη λήψη φωτογραφιών και β) προγράμματα ψηφιακής διαχείρισης και επεξεργασίας φωτογραφιών Lightroom και Photoshop.
Διάρκεια: από τον Νοέμβριο 2011 έως μέσα Μαΐου 2012
Έναρξη: Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011, στις 17.30
Ημέρα και ώρες παραδόσεων: την Τετάρτη και επί 24 εβδομάδες, από 17.30 έως 19.00. Συνολική διάρκεια διδασκαλίας 36 ώρες.

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Φωτογραφικός Κύκλος, Τσακάλωφ 44, Κολωνάκι, Αθήνα
Επικοινωνία: Τ: 2103645577, 6945437577, F: 2103645550, E: info@photocircle.gr
Ιστοσελίδα: http://photocircle.gr/


Όραμα
To «Όραμα» ιδρύθηκε το 2007 από τον Φραντζέσκο Καραγιαννόπουλο και τον Γιάννη Ριζομάρκο στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στο χώρο της καλλιτεχνικής φωτογραφίας και των εικαστικών τεχνών, αγγίζοντας δημιουργικά και την επαγγελματική εκπαίδευση.

Αποτελεί τον κοινό τόπο συνάντησης του τριετούς κύκλου σεμιναρίων της σχολής και των σπουδαστών που φοιτούν σε αυτή. Βασικός στόχος είναι η περιήγηση στον κόσμο των τεχνών, μέσα από ένα ταξίδι διερεύνησης της προσωπικής αισθητικής και της δημιουργικής έκφρασης. Με την παρακολούθηση εβδομαδιαίων διαλέξεων οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να καταρτιστούν στις τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις των εικαστικών τεχνών, αλλά και να καλλιεργήσουν το κριτήριο εκείνο που τους επιτρέπει να προσεγγίζουν τον κόσμο γύρω τους με μια πιο καλλιτεχνική ματιά.

Η φωτογραφία και τα εικαστικά λειτουργούν ως μέσο επικοινωνίας με τον εαυτό τους, τους άλλους και το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα οδηγούν όλη την ομάδα σε μια διαδικασία γόνιμης αλληλεπίδρασης, ανταλλαγής και συν-δημιουργίας. Mέσω ατομικών και ομαδικών εργασιών που βασίζονται σε σύγχρονη θεματολογία, οι σπουδαστές εμπνέονται και διαμορφώνουν φωτογραφικά και εικαστικά έργα με τα οποία διαπραγματεύονται τα συναισθήματά τους, διευρύνουν την οπτική τους, εκφράζουν το όραμα και την αισθητική τους. Συγχρόνως οικοδομούν σταδιακά έννοιες όπως η ισορροπία, η προοπτική, η σύνθεση, που τους βοηθούν να προχωρούν τις δημιουργίες τους ένα βήμα παραπάνω, προσδιορίζοντας το προσωπικό τους ύφος.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

1ο έτος
Συμμετέχει όποιος επιθυμεί να καταρτιστεί σε τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις γύρω από τη φωτογραφία, καθώς και σε επιμέρους εκφραστικά μέσα που μπορούν να την πλαισιώσουν με στόχο την αξιοποίηση της ευαισθησίας και του ταλέντου του.
• Φωτογραφική τεχνολογία και πρακτική
• Οπτική αντίληψη
• Ρεπορτάζ και φωτογραφία ντοκουμέντο
• Ιστορία της φωτογραφίας
• Εικαστικά Ι
• Ηλεκτρονική επεξεργασία (επιλογής)

Δευτέρα,Τρίτη 7.00-10.00 μ.μ.
Κόστος συμμετοχής 800€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η πληρωμή γίνεται σε 3 δόσεις:
Οκτώβριος 300€, Ιανουάριος και Μάρτιος από 250€

2ο έτος
Απευθύνεται σε όσους είναι καταρτισμένοι τεχνικά και θεωρητικά στις αρχές της φωτογραφίας και
θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους.
• Σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία
• Studio – Φωτισμός
• Ελεύθερη εσωτερική –
εξωτερική δημιουργική φωτογραφία
• Η φωτογραφία ως μέσο επικοινωνίας
• Εικαστικά ΙΙ
• Ηλεκτρονική επεξεργασία (επιλογής)

Τετάρτη 7.00-10.00 μ.μ.
Κόστος συμμετοχής 800€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η πληρωμή γίνεται σε 3 δόσεις:
Οκτώβριος 300€, Ιανουάριος και Μάρτιος από 250€

3ο έτος
Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για τους σπουδαστές που είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν σε μια διαδικασία
κριτικής. Η οικοδόμηση ενός έργου από το παρελθόν, η παρουσίαση νέων εργασιών και η επέκταση του
προσωπικού οράματος είναι ο επίλογος. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται δύο Παρασκευές το μήνα και είναι τρίωρης διάρκειας.
• Δημιουργία portfolio

Κόστος συμμετοχής 600€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η πληρωμή γίνεται σε 2 ισόποσες δόσεις.
(Οκτ-Φεβρ)

Καθηγητές: Φραντζέσκος Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Ριζομάρκος

Τα σεμινάρια καλλιτεχνικής φωτογραφίας «Όραμα» ολοκληρώνονται σε τρία έτη.
Είναι συνολικής διάρκειας 7 μηνών /έτος (Οκτώβριος-Μάιος), περιλαμβάνουν θεωρητική
Διδασκαλία και πρακτική και διεξάγονται σε εβδομαδιαία βάση.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε έτους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.
Οι σπουδαστές έχουν 20% έκπτωση στα workshops της επιλογής τους.

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Κομοτηνής 10, 11526, Αμπελόκηποι
Επικοινωνία: T: 2107701708 E: orama@oramastudies.gr
Ιστοσελίδα: http://www.oramastudies.gr/


Athens House of Photography
πρόγραμμα της σεζόν 2011-2012
Το “Athens House of Photography”, στους λίγους μήνες λειτουργίας του, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της φωτογραφίας στην καλλιτεχνική σκηνή της Αθήνας.

Το πρόγραμμα της σεζόν 2011-2012 θα περιλαμβάνει ακόμη περισσότερες δραστηριότητες, με τακτικά μαθήματα φωτογραφίας για αρχάριους αλλά και προχωρημένους, με διαλέξεις, book signings, portfolio reviews και με ένα διευρυμένο πωλητήριο. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει ομιλίες και book signings των William Abranowicz, Κωνσταντίνου Μάνου, Ed Kashi, Lydia Panas και Martin Parr. Επιπλέον, κάθε πρώτο Σάββατο του μηνός θα γίνονται portfolio reviews. Τα reviews θα γίνονται από έμπειρους συνεργάτες του Athens House of Photography και έναν διαφορετικό guest reviewer κάθε φορά.

Μαθήματα φωτογραφίας
Το Athens House of Photography, σε συνεργασία με την Ιωάννα Βασδέκη και τον Jeff van der Pool, θα προσφέρει μαθήματα φωτογραφίας στις εξής κατηγορίες:
Εισαγωγή στην φωτογραφία (θεωρία, ιστορία, πρακτική)
Beginners Photoshop
Advanced Photoshop
Portfolio Development

Τα μαθήματα θα είναι διάρκειας τριών μηνών και θα γίνονται μιά φορά την εβδομάδα.

Πρόγραμμα σεμιναρίων:
3-7 Νοεμβρίου - Κωνσταντίνος Μάνος
27-29 Ιανουαρίου - Ed Kashi
μέσα Απριλίου - Lydia Panas
Τα σεμινάρια θα είναι διάρκειας 3-5 ημερών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, τιμές και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο info@phototheatron.com

Πότε: 3 Νοέμβριος, 2011 - 20:00 - 15 Απρίλιος, 2012 - 00:00
Που: The Athens House of Photography, Κεραμέων & Ελευσινίων, 104 37, Μεταξουργείο, Αθήνα
Επικοινωνία: E: info@phototheatron.com
Υπερσύνδεσμος: http://www.phototheatron.com/


Seminart - (Αθήνα)
H Seminart είναι μια φρέσκια ομάδα που πιστεύει στην συνδυαστική λειτουργία της επιμόρφωσης και της ψυχαγωγίας: μέσα από τα σεμινάρια σε αντικείμενα που μας ενδιαφέρουν, γνωριζόμαστε, διασκεδάζουμε, περνάμε δημιουργικά το χρόνο μας και ταυτόχρονα επιμορφωνόμαστε, μαθαίνουμε όλα όσα μας αφορούν για να αναπτύξουμε δεξιότητες μας και να εκφραστούμε μέσα από τα χόμπι μας. Η διάθεση της Seminart να προκριθούν οι ανάγκες των συμμετεχόντων, να εκφραστούν και να νιώθουν ότι αποτελούν ζωντανούς κρίκους μιας ευρύτερης καλλιτεχνικής κοινότητας είναι ακριβώς οι λόγοι της δημιουργίας της. Επειδή η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι θέμα προσωπικής επιλογής και επιθυμίας, πρέπει να γίνονται με έναν ευχάριστο και – όχι «καταναγκαστικό» τρόπο, για αυτό και προσαρμόζεται το πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων. Η ομάδα των εισηγητών των σεμιναρίων, με εμπειρία, μεράκι και πραγματική διάθεση προσφοράς αποτελεί την ψυχή της σωστής λειτουργίας τους.

Με αντικείμενα, όπως φωτογραφία, ιστορία της τέχνης, ραδιοφωνική παραγωγή, δημιουργική γραφή, λογοτεχνία, ελεύθερο σχέδιο, video art, μοντάζ, υποκριτική κ.λ.π. Ο χώρος της Seminart καλύπτει τις περισσότερες δημιουργικές ασχολίες που μπορεί να επιθυμεί ο άνθρωπος της πόλης, ένας άνθρωπος που αποφασίζει να βρει δικλείδες ασφαλείας απέναντι στην πίεση της ρουτίνας και της καθημερινότητας. Μάλιστα, παράλληλα με τα σεμινάρια που συμβαίνουν στην Seminart γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις –λογοτεχνικές βραδιές, εκθέσεις, μουσικές βραδιές που παρέχουν και μία εναλλακτική πρόταση στην ψυχαγωγία και ταυτόχρονα εντείνουν το αίσθημα της κοινωνικοποίησης, για αυτό και  οι άνθρωποι σχηματίζουν παρέες με ποιότητα που δεν αντέχει σε καμία «λογιστική»  απεικόνιση. Ο χώρος που πραγματοποιούνται τα σεμινάρια είναι μοντέρνος και λειτουργικός με πλήρη τεχνική υποδομή και πρωτοποριακός ως προς την αρχιτεκτονική του δομή.

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Αγίας Ειρήνης 5, Τ.Κ. 105 51, Μοναστηράκι
Επικοινωνία: T: 2105229339 - 698 0100398, E: info@seminart.info
Ιστοσελίδα: http://www.seminart.info/

 

Θεσσαλονίκη

 

Φωτογραφικό Είδωλο
Σεμινάρια Φωτογραφίας στον πολυχώρο Κούνιο

Σειρά μαθημάτων που πραγματοποιούνται από τον Τάσο Σχίζα, στον Πολυχώρο Κούνιο, χωρισμένα σε 3 ανεξάρτητα σεμινάρια.
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν:
- εισηγήσεις
- προβολή παραδειγμάτων και φωτογραφιών
- ανάθεση ασκήσεων
- προβολή και σχολιασμό των ασκήσεων

Παράλληλα με τα μαθήματα οι σπουδαστές λαμβάνουν με email:
- την ύλη των μαθημάτων
- τις ασκήσεις που πρέπει να κάνουν
- links με παραδείγματα και φωτογραφίες από την παράδοση του μαθήματος

1ος Κύκλος Έναρξη Οκτώβριος 2011

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι: Βασικό τεχνικό σεμινάριο, που απευθύνεται σε όσους ξεκινούν ν' ασχοληθούν με την φωτογραφία, προσφέροντας τους τις απαραίτητες γνώσεις. Αφορά την τεχνική λήψης για αναλογική και ψηφιακή φωτογραφία.

Έναρξη: 14 Οκτωβρίου (κάθε Παρασκευή από τις 4:30 μ.μ. ως τις 6:45 μ.μ.)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ι: Σεμινάριο ψηφιακής επεξεργασίας, που απευθύνεται σε όσους ξεκινούν να επεξεργάζονται τις φωτογραφίες τους και περιλαμβάνει ένα πλήρη κύκλο μαθημάτων, που καλύπτει τις βασικές ανάγκες επεξεργασίας.

Έναρξη: 14 Οκτωβρίου (κάθε Παρασκευή από τις 7:00 μ.μ. ως τις 9:15 μ.μ.)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι: Σεμινάριο καλλιτεχνικής φωτογραφίας, που απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στην φωτογραφία και να αναπτύξουν ή να διαμορφώσουν ένα προσωπικό ύφος.

Έναρξη: 15 Οκτωβρίου (κάθε Σάββατο από τις 12:00 μ.μ. ως τις 2:15 μ.μ.)

2ος Κύκλος Έναρξη Φεβρουάριος 2012

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ: Δεύτερο μέρος του τεχνικού σεμιναρίου, που περιλαμβάνει περισσότερες γνώσεις, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των τεχνικών μαθημάτων λήψης (για αναλογική και ψηφιακή φωτογραφία).

Έναρξη: 3 Φεβρουαρίου (κάθε Παρασκευή από τις 4:30 μ.μ. ως τις 6:45 μ.μ.)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ: Δεύτερο μέρος του σεμιναρίου, που περιλαμβάνει περισσότερες γνώσεις, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μαθημάτων της ψηφιακής επεξεργασίας.

Έναρξη: 3 Φεβρουαρίου (κάθε Παρασκευή από τις 7:00 μ.μ. ως τις 9:15 μ.μ.)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ: Δεύτερο μέρος του σεμιναρίου, που περιλαμβάνει περισσότερες γνώσεις, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μαθημάτων καλλιτεχνικής φωτογραφίας.

Έναρξη: 4 Φεβρουαρίου (κάθε Σάββατο από τις 12:00 μ.μ. ως τις 2:15 μ.μ.)

Διάρκεια Σεμιναρίων 
10 εβδομάδες ανά σεμινάριο

Κόστος Συμμετοχής
120 ευρώ + ΦΠΑ ανά σεμινάριο

Πληροφορίες - Εγγραφές
Διεύθυνση:
 Πολυχώρος Κούνιο: Κομνηνών 24, Λουλουδάδικα, τηλ. 2310 271003, Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία: Τ: 2310 638447, 6974 898910 (Τάσος Σχίζας)
Ιστοσελίδα: http://www.photoeidolo.gr/

 

Λάρισα

 

Μαθήματα φωτογραφίας από τη Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας
για την περίοδο 2011 – 2012

Η Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων που θα πραγματοποιηθούν στο Πνευματικό Κέντρο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΖΙΑΖΙΑ (τέρμα Ροδόπης, συνοικία Χαραυγής) εκεί όπου φιλοξενούνται οι δραστηριότητες της Φωτογραφικής Λέσχης.

Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με την τέχνη, την τεχνική και την ιστορία της φωτογραφίας, και θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη και ώρα 20.30 έως 23.00.

Οι δραστηριότητες και φέτος θα ποικίλλουν. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι φίλοι της φωτογραφίας θα μυηθούν όχι μόνο στα μυστικά της φωτογράφησης, αλλά θα μάθουν όλα όσα είναι απαραίτητα για τον κάθε επίδοξο φωτογράφο ώστε να αποθησαυρίσει και να δημιουργήσει τις «δικές του εικόνες» με εξορμήσεις στην ύπαιθρο, επισκέψεις φωτογραφικών εταιριών, (ενημέρωση σε νέα μηχανήματα και υλικά) με καλεσμένους καταξιωμένους φωτογράφους από το θεσσαλικό και από τον Ελλαδικό χώρο αλλά και με θεωρητικούς της φωτογραφικής τέχνης.

Μέρος των μαθημάτων θα περιλαμβάνουν την εμφάνιση ασπρόμαυρων φιλμ και την εκτύπωση ασπρόμαυρων φωτογραφιών στον σκοτεινό θάλαμο, ενώ θα δημιουργηθούν ομαδικές και ατομικές εκθέσεις. Επίσης ένα μεγάλο μέρος των μαθημάτων θα περιλαμβάνει και μαθήματα για τη ψηφιακή φωτογραφία και τη ψηφιακή επεξεργασία.

Σε συνέχεια του προηγούμενου έτους θα πραγματοποιηθεί ο νέος ανανεωμένος κύκλος μαθημάτων “project Pixel Essentials”. Το project Pixel Essentials αποτελεί ένα νέο θεσμό που αποσκοπεί στην εκμάθηση των νέων τεχνολογιών που αποτελούν βασικό εργαλείο του σύγχρονου φωτογράφου. Τμήματα θα δημιουργηθούν σε χρόνο μεταγενέστερο του μήνα Οκτωβρίου.

Έτσι ο χειμώνας θα είναι ιδιαίτερα δημιουργικός για τα νέα και παλαιά μέλη της Φωτογραφικής Λέσχης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες κάθε Πέμπτη (από τα μέσα Σεπτέμβρη) στα γραφεία της Λέσχης από 20.30 έως 23.00

Στην ιστοσελίδα της λέσχης, www.fll.gr / www.fll.gr/lessons

είτε απευθυνόμενοι στα τηλέφωνα:

2410-615608 Ζαφειρίου Βασίλης,
6977-802175 Νατσιούλης Φώτης,
6944-241177 Κατσάκος Ανδρέας

Που: Πνευματικό Κέντρο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΖΙΑΖΙΑ (τέρμα Ροδόπης, συνοικία Χαραυγής), Λάρισα
Επικοινωνία: E: info@fll.gr
Υπερσύνδεσμος: http://www.fll.gr/

 

Σύρος

 

«Σεμινάριο Φωτογράφισης και Κριτικής»
από τον Πλάτωνα Ριβέλλη στη Σύρο

(Ιούλιος 2012)

Διδάσκει: ο Πλάτων Ριβέλλης.
Συμμετέχοντες: όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την τέχνη τής φωτογραφίας, ασχέτως ηλικίας ή προηγούμενων φωτογραφικών γνώσεων.
Περιεχόμενο: λήψεις φωτογραφιών και κριτική όλων των λήψεων καθημερινώς. Τα βράδια προβολές κινηματογραφικών ταινιών και ντοκιμαντέρ με καλλιτεχνικά θέματα (ανάλυση - συζήτηση).
Διάρκεια: από Παρασκευή 6 μέχρι Κυριακή 15 Ιουλίου 2012
Παραδόσεις: οκτώ τετράωρες συναντήσεις κριτικής (10.30 έως 14.30) και εννέα προβολές ταινιών με εισήγηση και ανάλυση (19.30 έως 22.00).
Διαμονή: σε ξενοδοχεία επιλογής των συμμετεχόντων.
Συνοδοί και επισκέπτες: παρευρίσκονται -δωρεάν- μόνον στις βραδινές προβολές.
Φιλμ: ασπρόμαυρα ή έγχρωμα αρνητικά μικρού ή μεσαίου φορμά, ψηφιακά αρχεία.
Τόπος διεξαγωγής: στην έδρα τού Φωτογραφικού Κύκλου στη Σύρο.
Κόστος συμμετοχής: 750,00 Ευρώ (συν ΦΠΑ).

Διεύθυνση:  Έδρα τού Φωτογραφικού Κύκλου στη Σύρο,  Αμάραντος, Σύρος
Επικοινωνία: Τ: 2103645577, 6945437577, F: 2103645550, E: info@photocircle.gr
Ιστοσελίδα: http://photocircle.gr/

 

ΠΗΓΗ : F MAG http://www.fmag.gr/

Συντάκτης: Ανδρέας Κατσάκος

Προβολές: 2975

Απάντηση σε αυτό

Απαντήσεις σε αυτή τη συζήτηση

εξαιρετική συγκέντρωση πληροφοριών. Μπράβο!!!
Εξαιρετικη δουλεια,μπραβο στον συντακτη και στην peny που μας το εφερε!

Απάντηση σε συζήτηση

RSS

Χορηγοί

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΣΕ
ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ. 2321085880
PhotoSTAR.gr


ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ

Γυναικεία - Ανδρικά Υποδήματα

tsoumpas.gr

Γενέθλια

Δεν υπάρχουν γενέθλια σήμερα

© 2024   Created by G.D.Christoloukas.   Με την υποστήριξη του

Διακριτικά  |  Αναφορά προβλήματος  |  Όροι χρήσης