"Φωτογραφικό Ταξίδι"

Ελληνική Λέσχη Φωτογραφίας

Θεωρήστε το αυτά σαν μια εισαγωγή της εισαγωγής. Για να έχουμε ένα κοινό σημείο όταν θα αναφερόμαστε σε μερικές έννοιες. Το ξέρω ότι στους περισσότερους είναι πάνω κάτω γνωστά αλλά ρωτήστε τον εαυτό σας αν αυτές τις απλές έννοιες τις ξέρετε απ’ έξω και ανακατωτά. Ο μοναδικός τρόπος για να μπορεί να συγκεντρωθεί ένας φωτογράφος με την τέχνη του είναι να κατέχει πλήρως τα τεχνικά θέματα ώστε να μην καταναλώνει χρόνο και σκέψη ψάχνοντας τρόπο να υλοποιήσει την σκέψη του. Το φως δυστυχώς δεν μας περιμένει και ακόμα και μερικά δευτερόλεπτα χάσιμο μπορούν να αποβούν πολύτιμα. Θα είμαι όσο πιο απλός γίνεται για να μπορέσω να γίνω περισσότερο κατανοητός. Απευθύνομαι βασικά σε ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα την φωτογραφία με την προϋπόθεση όμως του να έχουν διαβάσει και κατανοήσει το εγχειρίδιο της μηχανής τους.
Ας αρχίσουμε από τα βασικά. Για μια σωστή έκθεση δύο είναι οι παράγοντες που παίζουν ρόλο. Η ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα.

Ταχύτητα κλείστρου είναι ο χρόνος τον οποίο αφήνουμε τον αισθητήρα μας να μαζεύει φως. Μετριέται σε κλάσματα του δευτερολέπτου και σε δευτερόλεπτα και εξαρτάται από της δυνατότητες της εκάστοτε μηχανής. Γενικά όσο πιο μικρό είναι το κλάσμα τόσο πιο μικρός είναι ο χρόνος έκθεσης και αντιστρόφως, όσο πιο μεγάλο είναι το κλάσμα τόσο πιο μεγάλος είναι και ο χρόνος έκθεσης. Ενδεικτικές τιμές είναι 1/500’’, 1/250’’, 1/125’’, 1/60’’, 1/30’’, 1/15’’, 1/8’’, 1/4’’, 1/2’’, 1’’, 2’’, 4’’, 8’’ 15’’ κ.ο.κ. Συνεπώς καταλαβαίνουμε ότι όταν έχουμε μικρό χρόνο έκθεσης παρατηρείται ένα πάγωμα στην κίνηση ενώ αντίθετα όταν ο χρόνος έκθεσης είναι μεγάλος επιτρέπουμε στον αισθητήρα να καταγράψει κίνηση.

Διάφραγμα είναι ένα από τα βασικά μέρη του κάθε φακού. Δεν υπάρχει φακός που να μην έχει ένα. Ακόμα και οι φωτογραφικές των κινητών διαθέτουν. Το διάφραγμα είναι ένας δακτύλιος μέσα στον φακό ο οποίος ελέγχει το πόσο φως θα περάσει μέσα από αυτόν. Οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές του εξαρτώνται από τον εκάστοτε φακό. Είναι σαν ένα ντόνατ του οποίου ο εξωτερικός δακτύλιος παραμένει σταθερός και ο εσωτερικός μεταβάλλεται ανάλογα με την τιμή που θα επιλέξουμε. Οι αντιστοιχία αριθμών και διαμέτρου εσωτερικού δακτυλίου είναι αντιστρόφως ανάλογη και εδώ παρατηρείται το μεγαλύτερο μπέρδεμα σε αρκετούς. Σταθερές τιμές διαφράγματος είναι f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22. Όσο πιο μικρή είναι η αριθμητική τιμή του διαφράγματος (f/2) τόσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρός του συνεπώς τόσο περισσότερο φως περνάει μέσα από τον φακό. Για παράδειγμα όταν κάποιος επιλέξει f/2.8 τότε η εσωτερική διάμετρος του ντόνατ θα είναι μεγάλη κάνοντας το ντόνατ λεπτό και με μεγάλη τρύπα. (δεν ενδείκνυται για πεινασμένους ) Όταν κάποιος επιλέξει f/22 η εσωτερική διάμετρος του ντόνατ είναι μικρή κάνοντας την τρύπα του ντόνατ απειροελάχιστη.

Κατανοητός μέχρι τώρα; Ελπίζω. Πώς συνδυάζονται τώρα αυτοί οι δύο παράμετροι για μια σωστή έκθεση; Απλό.

Ας φανταστούμε μια σωστά εκτεθειμένη φωτογραφία σαν ένα κουβά γεμάτο νερό. Η κάνουλα της βρύσης έχει το ρόλο του διαφράγματος και το νερό που περνάει την ταχύτητα κλείστρου. Υπάρχουν δύο τρόποι λοιπόν να γεμίσουμε αυτόν τον κουβά. Η θα ανοίξουμε τέρμα την κάνουλα και το νερό θα περάσει γρήγορα και θα γεμίσει τον κουβά σχεδόν αμέσως, ή θα ανοίξουμε την κάνουλα πιο λίγο, το νερό θα τρέχει πιο αργά και ο κουβάς θα αργήσει να γεμίσει. Ο πρώτος τρόπος αντιστοιχεί σε ένα ανοιχτό διάφραγμα (f/2) και μια γρήγορη ταχύτητα κλείστρου (1/500’’) Ο δεύτερος τρόπος αντιστοιχεί σε ένα κλειστό διάφραγμα (f/22) και μια αργή ταχύτητα κλείστρου (1/4’’). Απλό αλλά ακόμα μη κατανοητό νομίζω. Ας περάσουμε λοιπόν σε μερικά μαθηματικά για να ξεμπερδέψουμε την κατάσταση.

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια σωστά εκτεθειμένη φωτογραφία με τις ακόλουθες ρυθμίσεις. S = 1/125’’ και f/= 8. Όπου S και f/ οι ταχύτητα κλείστρου και διάφραγμα αντίστοιχα. Την ίδια ακριβώς έκθεση θα επιτύχουμε και με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις.
S=1/15’’, f/=22
S=1/30’’, f/=16
S=1/60’’, f/=11
S = 1/125’’ και f/= 8
S= 1/250’’, f/=5.6
S=1/500’’, f/=4
S=1/1000’’, f/=2.8

Σύμφωνα με τα πιο πάνω παρατηρούμε ότι όσο πιο κλειστό είναι το διάφραγμα (δηλαδή μεγάλη αριθμητική τιμή του f/22) τόσο πρέπει να υποδιπλασιάσουμε την ταχύτητα κλείστρου για να έχουμε την ίδια ακριβώς έκθεση. Αντίθετα όσο πιο ανοιχτό είναι το διάφραγμα (δηλαδή μικρή αριθμητική τιμή του f/2.8) τόσο πρέπει να πολλαπλασιάσουμε την ταχύτητα κλείστρου για να έχουμε την ίδια ακριβώς έκθεση. Σε όλους τους παραπάνω συνδυασμούς τιμών το αποτέλεσμα της έκθεσης θα είναι ακριβώς το ίδιο και δεν θα υπάρξει καμία διαφορά στην φωτεινότητα της φωτογραφίας μας. Το μόνο που θα επηρεαστεί θα είναι το βάθος πεδίου. Αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο αλλά σαν πρόχειρη σημείωση να γνωρίζεται ότι πάντα όσο πιο ανοιχτό είναι το διάφραγμα (f/2), τόσο μικρότερο είναι και το βάθος πεδίου και αντίστοιχα όσο πιο κλειστό είναι το διάφραγμα (f/22) τόσο μεγαλύτερο είναι το βάθος πεδίου.

Θα παρατηρήσατε ότι σε αυτό το κείμενο δεν αναφέρθηκα καθόλου στην τιμή του ISΟ. Ο λόγος είναι ότι δεν θέλω να περιπλέξω πολύ τα πράγματα. Το κείμενο γράφτηκε με την προϋπόθεση ότι το ISO παραμένει σταθερό. Στην ουσία η τιμή του ISO απλά μεταβάλει την ευαισθησία του αισθητήρα στο φως. Όσο αυξάνεται η τιμή του τόσο μικρότερο χρόνο έκθεσης χρειαζόμαστε. Αν πάρουμε το παραπάνω παράδειγμα που για να έχουμε μια σωστά εκτεθειμένη φωτογραφία με τις ακόλουθες ρυθμίσεις. S = 1/125’’ και f/= 8 και ISO 100 αν μεταβάλουμε το ISO σε 400 και αφήσουμε το διάφραγμα σταθερό τότε πρέπει να πολλαπλασιάσουμε την ταχύτητα κλείστρου δύο φορές και να την ανεβάσουμε στο 1/500’’. Αντίθετα αν μειώσουμε το ISO σε 50 τότε θα πρέπει να υποδιπλασιάσουμε και την ταχύτητα κατά μια φορά έχοντας μια νέα τιμή 1/60’’.

Ελπίζω να έγινα λίγο κατανοητός. Για όποιες απορίες αφήστε σχόλια και θα σας απαντήσω η εγώ ή κάποιος άλλος που γνωρίζει την απάντηση.

Κωνσταντίνος Βασιλάκης.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:
1.
Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη
Διαβάστε καλά ξανά το manual της μηχανής σας.

2.
Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη
Σε ανοιχτό χώρο με φυσικό φως (μέτριας έντασης, όχι κόντρα στον ήλιο) τοποθετήστε ένα αντικείμενο στην ελάχιστη εστιακή απόσταση μπροστά από τον φακό και εστιάστε πάνω του(εστιακό μήκος 35mm ή 50mm) έχοντας από πίσω ένα όχι πολύ μπερδεμένο παρασκήνιο αλλά όχι και εντελώς άδειο. Στηρίξτε την φωτογραφική σε ένα τρίποδο ή κάποιο σταθερό μέσο στήριξης και τοποθετήστε την μηχανή σας στην θέση MANUAL ώστε να είστε εσείς που ρυθμίζεται την ταχύτητα και το διάφραγμα. Επιλέξτε το ανοιχτότερο δυνατόν διάφραγμα του φακού σας [π.χ. f/4] και ρυθμίστε την ταχύτητα έτσι ώστε η ένδειξη από το φωτόμετρο να είναι στο μηδέν [+----- 0 ----- -] και βγάλτε την φωτογραφία. (Αν εμφανιστούν καμένα δεν πειράζει πιθανότατα κάπου να μπερδεύτηκε το φωτόμετρο αλλά δεν μας απασχολεί σε αυτό το στάδιο. ) Εν συνεχεία αλλάξτε την τιμή του διαφράγματος στην επόμενη σταθερή. Υπάρχουν και άλλες τιμές ενδιάμεσα αλλά αυτές είναι υποδιαιρέσεις, για όσους δεν γνωρίσουν στην παράγραφο που επεξηγείτε το διάφραγμα αναφέρω και τις σταθερές τιμές του. Ρυθμίστε πάλι την ταχύτητα ώστε η τιμή στο φωτόμετρο να είναι στην μέση και τραβήξτε την επόμενη. Συνεχίστε έτσι μέχρι την μεγαλύτερη τιμή διαφράγματος συνεπώς το ποιο κλειστό. Εάν θέλετε μπορείτε να σημειώνεται τις τιμές διαφράγματος -ταχύτητας σε κάθε λήψη αλλά υπάρχουν και τα exif γι’ αυτό.

Δεν τελειώσαμε εδώ. Επαναλάβετε την διαδικασία ανάποδα χωρίς όμως να κοιτάτε το φωτόμετρο αυτή την φορά, αλλά ούτε και τις σημειώσεις σας, παρά μόνο υποδιαιρώντας την τελευταία τιμή που σας είχε δώσει το φωτόμετρο κάθε φορά που κατεβαίνετε και μια τιμή διαφράγματος (π.χ. από f/22 σε f/16). Συγκρίνεται τις φωτογραφίες στην οθόνη του υπολογιστή σας. Αν όλα γίνουν σωστά τότε όλες οι φωτογραφίες σας πρέπει να έχουν «ακριβώς» την ίδια έκθεση και «ακριβώς» το ίδιο ιστόγραμμα. Αυτό που θα αλλάζει θα είναι το βάθος πεδίου μόνο. Τις απορίες σας και τα συμπεράσματά σας στα σχόλια.


Σημείωση 1:Όταν φωτομετρείτε πάντα μέσα από το σκόπευτρο της μηχανής σας και όχι από πουθενά αλλού μιας και το μάτι εμποδίζει το φως να μπει από το σκόπευτρο και μπερδέψει το φωτόμετρο.

Σημείωση 2:Η τιμή του ISO παραμένει σταθερή και αμετάβλητη. Οπότε όσοι έχουν αφήσει την επιλογή του ISO να γίνεται αυτόματα από την μηχανή να την αλλάξουν στην χειροκίνητη ρύθμιση.

Σημείωση 3: Η μετάβαση από μια σταθερή τιμή διαφράγματος στην αμέσως επόμενη ή προηγούμενη λέγετε και αύξηση ή μείωση fstop αντίστοιχα.

Προβολές: 338

Απαντήσεις σε αυτή τη συζήτηση

1/60’’
ayto σημαινει πως θα βγαινει μια φωτο ανα εξηντα δευτερα?
Αυτό σημαίνει πως ο χρόνος λήψης είναι ένα εξηκοστό του δευτερολέπτου. :)

theodore mwraiths είπε:
1/60’’
ayto σημαινει πως θα βγαινει μια φωτο ανα εξηντα δευτερα?
ωραια δουλεια! μ αρεσει που ασχοληθηκες μονο με ενα θεμα (σωστη εκθεση) και αφησες στην ακρη τα περι βαθους πεδιου, οξυτητας,χρησης VR και πολλα αλλα...Ετσι μπορουμε να καταλαβαινουμε καθε πραγμα σωστοτερα. Απο οτι εχω καταλαβει δηλαδη, η σωστη εκθεση ειναι αποτελεσμα τριων παραμετρων (f, S, ISO) και αν για καποιο λογο θελουμε να μειωσουμε μια απ αυτες τοτε μπορουμε να αυξησουμε καποια αλλη αντιστοιχα ωστε να έχουμε το ιδιο αποτελεσμα? κατι σαν την εξισωση F*S*ISO=EV ?
Καλημέρα Στέφανε και ευχαριστώ.

Όντως έτσι είναι, αν θέλουμε να ελαττώσουμε κάτι πρέπει να αυξήσουμε κάτι άλλο. είναι αλληλένδετα και αφού το ISO τουλάχιστον για το τοπίο θα το αφήνουμε απείραχτο θα πρέπει να παίζουμε μεταξύ ταχύτητας και διαφράγματος.

Δεν είναι ένα άρθρο για την σωστή έκθεση, αυτό θα το αναλύσω λίγο αργότερα, απλά ένα άρθρο για να γίνουν κατανοητοί μερικοί όροι ώστε να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Για οξύτητα και VR θα αναφερθώ αλλά σε άλλο άρθρο όπως είπες για να μην πέφτουν πολλά μαζεμένα. Για το ISO δεν θα ξανά αναφερθώ. Όσον αφορά το τοπίο η τιμή του καλό θα είναι να μένει σταθερή και στην μικρότερη δυνατόν τιμή για να μην έχουμε καθόλου ή όσο το δυνατό λιγότερο θόρυβο.


Stefanos είπε:
ωραια δουλεια! μ αρεσει που ασχοληθηκες μονο με ενα θεμα (σωστη εκθεση) και αφησες στην ακρη τα περι βαθους πεδιου, οξυτητας,χρησης VR και πολλα αλλα...Ετσι μπορουμε να καταλαβαινουμε καθε πραγμα σωστοτερα. Απο οτι εχω καταλαβει δηλαδη, η σωστη εκθεση ειναι αποτελεσμα τριων παραμετρων (f, S, ISO) και αν για καποιο λογο θελουμε να μειωσουμε μια απ αυτες τοτε μπορουμε να αυξησουμε καποια αλλη αντιστοιχα ωστε να έχουμε το ιδιο αποτελεσμα? κατι σαν την εξισωση F*S*ISO=EV ?
να΄σαι καλά Κωνσταντίνε!
εκτυπώθηκε το άρθρο σου και θα μελετηθεί!
αν και έχω περάσει 3-4 φορές το manual, ακόμα την μαθαίνω την dslr μου και έχω δρόμο μπροστά μου, οπότε ευχαριστώ!
Ευχαριστώ Φωκίωνα.

Όποιος κάνει και τις ασκήσεις προς όφελός του θα βγει στο τέλος. Το ξέρω τώρα είναι ακόμα αρχή και τα πράγματα βαρετά αλλά θα αλλάξουν σύντομα. Αν υπάρχει ενδιαφέρον από εσάς θα υπάρχει και από εμένα :)

_fok_ είπε:
να΄σαι καλά Κωνσταντίνε!
εκτυπώθηκε το άρθρο σου και θα μελετηθεί!
αν και έχω περάσει 3-4 φορές το manual, ακόμα την μαθαίνω την dslr μου και έχω δρόμο μπροστά μου, οπότε ευχαριστώ!
Παρα πολυ καλη δουλεια!!! Βοηθαει πολυ!!
Συγχαρητήρια για την δουλειά που παρουσιάζεις στη ομάδα τοπίου Κωνσταντίνε!!!
Επίσης θέλω να σου πω ότι και ο τρόπος γραφής σου είναι εξαιρετικός, κάτι που είχα διαπιστώσει και από τις περιγραφές που συνοδεύουν τις φωτό σου!!!!

Ας μιλήσουμε και.... ας φωτογραφήσουμε φίλοι!!!!Takis Katopodis είπε:

Συγχαρητήρια για την δουλειά που παρουσιάζεις στη ομάδα τοπίου Κωνσταντίνε!!!
Επίσης θέλω να σου πω ότι και ο τρόπος γραφής σου είναι εξαιρετικός, κάτι που είχα διαπιστώσει και από τις περιγραφές που συνοδεύουν τις φωτό σου!!!!

Ας μιλήσουμε και.... ας φωτογραφήσουμε φίλοι!!!!

RSS

Χορηγοί

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΣΕ
ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ. 2321085880
PhotoSTAR.gr


ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ

Γυναικεία - Ανδρικά Υποδήματα

tsoumpas.gr

Γενέθλια

© 2024   Created by G.D.Christoloukas.   Με την υποστήριξη του

Διακριτικά  |  Αναφορά προβλήματος  |  Όροι χρήσης